PRACE KONTROLNE 

Warunkiem dopuszczenia do egzaminów semestralnych jest złożenie pisemnych prac kontrolnych z wszystkich obowiązkowych przedmiotów nauczanych w danym semestrze (patrz tabela poniżej) w wyznaczonym terminie. Tematy prac kontrolnych podaje nauczyciel podczas lekcji.  Wybrane tematy znajdują się poniżej.

UWAGA:  biologia i geografia to przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym. Z tych przedmiotów należy napisać dwie prace kontrolne.

Każda praca kontrolna powinna zawierać stronę tytułową - do pobrania poniżej (dostępna również w sekretariacie szkoły).

Wykaz przedmiotów nauczanych w poszczególnych semestrach – 4-letnie liceum

Nauczyciel uczący przedmiotu

Klasa I

Klasa II

Klasa III

Klasa IV

semestr 1

semestr 2

semestr 3

semestr 4

semestr 5

semestr 6

semestr 7

semestr 8

Maria Abou-Khadra

jęz. polski

jęz. polski

jęz. polski

jęz. polski

jęz. polski

jęz. polski

jęz. polski

jęz. polski

 Katarzyna Cnotalska

jęz. angielski

jęz. angielski

jęz. angielski

jęz. angielski

jęz. angielski

jęz. angielski

jęz. angielski

jęz. angielski

Beata Baleja

matematyka

matematyka

matematyka

matematyka

matematyka

matematyka

matematyka

matematyka

Teresa Pawliczak

geografia PR

geografia PR

geografia PR

geografia PR

geografia PR

geografia PR

geografia PR

 

Jadwiga Pawlicka

biologia

biologia

biologia PR

biologia PR

biologia PR

biologia PR

biologia PR

Wioletta Dutkiewicz-Mucha,

Ewa Sztylak

historia

historia

historia

historia

historia

historia

historia

Agnieszka Wilczyńska-Zuchora

chemia

chemia

chemia

chemia

chemia

chemia

chemia

Beata Baleja

fizyka

fizyka

fizyka

fizyka

fizyka

fizyka

fizyka

Wioletta Dutkiewicz-Mucha

WOS

WOS

PR - przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia, geografia

należy napisać dwie prace kontrolne

 

Elżbieta Kołodziej

podstawy przedsiębiorczości

podstawy przedsiębiorczości

Beata Baleja

informatyka

informatyka

 

Wykaz przedmiotów nauczanych w poszczególnych semestrach – 3-letnie liceum

Nauczyciel uczący przedmiotu

Klasa I

Klasa II

Klasa III

semestr 2

semestr 3

semestr 4

semestr 5

semestr 6

Maria Abou-Khadra

jęz. polski

jęz. polski

jęz. polski

jęz. polski

jęz. polski

 Katarzyna Cnotalska

jęz. angielski

jęz. angielski

jęz. angielski

jęz. angielski

jęz. angielski

Beata Baleja

matematyka

matematyka

matematyka

matematyka

matematyka

Teresa Pawliczak

geografia

geografia PR

geografia PR

geografia PR

geografia PR

Jadwiga Pawlicka

biologia

biologia PR

biologia PR

biologia PR

biologia PR

Wioletta Dutkiewicz-Mucha,

Ewa Sztylak

historia

historia i społeczeństwo

historia i społeczeństwo

historia i społeczeństwo

 

 

Agnieszka Wilczyńska-Zuchora

chemia

 

 

PR - przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia, geografia

należy napisać dwie prace kontrolne

 

 

Beata Baleja

fizyka

Wioletta Dutkiewicz-Mucha

WOS

Elżbieta Kołodziej

podstawy przedsiębiorczości

Beata Baleja

informatyka

 

 

MATERIAŁY DO NAUKI JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Słuchacze, zapraszamy do samodzielnej nauki języka angielskiego.

Na stronie English Grammar Online zajdziecie przejrzyście przedstawioną gramatykę języka angielskiego oraz ćwiczenia:

https://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar

Na platformie Quizlet specjalnie dla was udostępniamy zestawy do nauki słownictwa:

https://quizlet.com/PearsonCentralEurope/folders/english-class-a1/sets

https://quizlet.com/PearsonCentralEurope/folders/english-class-a2/sets

https://quizlet.com/PearsonCentralEurope/folders/english-class-b1/sets

 

Jak sporządzić wykaz materiałów źródłowych, wykorzystanych w pracy kontrolnej:

 https://epodreczniki.pl/a/przeczytaj/DvFdxEgNa

https://epodreczniki.pl/a/film-samouczek/Da7twVLyT


MATERIAŁY DO POBRANIA

Nowości

 

 

Wizyt:
Dzisiaj: 0Wszystkich: 104728