EGZAMINY SEMESTRALNE

Rok szkolny w liceum dzieli się na semestry. Semestr zimowy trwa od 1 września do 31 stycznia; semestr letni trwa od 1 lutego do 31 sierpnia.  Promowanie następuje po każdym semestrze.

Egzaminy semestralne z wszystkich obowiązkowych przedmiotów nauczanych w danym semestrze (patrz tabela poniżej) są podstawą klasyfikowania słuchacza na kolejny semestr. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu semestralnego jest złożenie z tych przedmiotów pisemnych prac kontrolnych w terminie wyznaczonym przez nauczycieli i uzyskanie pozytywnej oceny.  

Zagadnienia egzaminacyjne podaje nauczyciel podczas obowiązkowych zajęć instruktażowych. Wybrane zagadnienia podane są poniżej. 


Wykaz przedmiotów nauczanych w poszczególnych semestrach – 4-letnie liceum

Klasa I

Klasa II

Klasa III

Klasa IV

semestr 1

semestr 2

semestr 3

semestr 4

semestr 5

semestr 6

semestr 7

semestr 8

jęz. polski

jęz. polski

jęz. polski

jęz. polski

jęz. polski

jęz. polski

jęz. polski

jęz. polski

jęz. angielski

jęz. angielski

jęz. angielski

jęz. angielski

jęz. angielski

jęz. angielski

jęz. angielski

jęz. angielski

matematyka

matematyka

matematyka

matematyka

matematyka

matematyka

matematyka

matematyka

geografia

geografia

geografia PR

geografia PR

geografia PR

geografia PR

geografia PR

 

biologia

biologia

biologia PR

biologia PR

biologia PR

biologia PR

biologia PR

historia

historia

historia

historia

historia

historia

historia

chemia

chemia

chemia

chemia

chemia

chemia

chemia

fizyka

fizyka

fizyka

fizyka

fizyka

fizyka

fizyka

WOS

WOS

PR - przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia, geografia

 

podstawy przedsiębiorczości

podstawy przedsiębiorczości

informatyka

informatyka

 

Wykaz przedmiotów nauczanych w poszczególnych semestrach – 3-letnie liceum

Klasa I

Klasa II

Klasa III

semestr 2

semestr 3

semestr 4

semestr 5

semestr 6

jęz. polski

jęz. polski

jęz. polski

jęz. polski

jęz. polski

jęz. angielski

jęz. angielski

jęz. angielski

jęz. angielski

jęz. angielski

matematyka

matematyka

matematyka

matematyka

matematyka

geografia

geografia PR

geografia PR

geografia PR

geografia PR

biologia

biologia PR

biologia PR

biologia PR

biologia PR

historia

historia i społeczeństwo

historia i społeczeństwo

historia i społeczeństwo

 

 

chemia

 

 

PR - przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia, geografia

 

fizyka

WOS

podstawy przedsiębiorczości

informatyka

 

EGZAMINY SEMESTRALNE W SEMESTRZE LETNIM W  ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Egzaminy semestralne - semestr 6:


  język polski

pisemny

10.04.2021   sobota

ustny

15.04.2021 czwartek

język angielski

pisemny

8.04.2021   czwartek

ustny

10.04.2021   sobota


matematyka

pisemny

10.04.2021   sobota

ustny

15.04.2021 czwartek

biologia

ustny

17.04.2021   sobota

geografia

ustny
 

17.04.2021   sobota

 

Egzaminy semestralne dla pozostałych semestrów: 12.06, 17.06, 19.06.2021

Nowości

 

 

Wizyt:
Dzisiaj: 3Wszystkich: 79461