EGZAMINY SEMESTRALNE

Rok szkolny w liceum dzieli się na semestry. Semestr zimowy trwa od 1 września do 31 stycznia; semestr letni trwa od 1 lutego do 31 sierpnia.  Promowanie następuje po każdym semestrze. Podstawą klasyfikowania słuchacza na kolejny semestr są egzaminy semestralne z przedmiotów nauczanych w danym semestrze (wykaz przedmiotów tutaj). Warunkiem dopuszczenia do egzaminu semestralnego jest napisanie prac kontrolnych w terminie wyznaczonym przez nauczycieli.  


Zagadnienia egzaminacyjne podaje nauczyciel podczas obowiązkowych zajęć instruktażowych. Wybrane zagadnienia podane są poniżej. 

 

Nowości

 

 

Wizyt:
Dzisiaj: 16Wszystkich: 105412