EGZAMINY SEMESTRALNE

Egzaminy semestralne z wszystkich obowiązkowych zajęć realizowanych w danym semestrze są podstawą klasyfikowania słuchacza na kolejny semestr. 

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu semestralnego jest złożenie pisemnych prac kontrolnych w terminie wyznaczonym przez nauczycieli i uzyskanie pozytywnej oceny.  

Zagadnienia egzaminacyjne podaje nauczyciel podczas obowiązkowych zajęć instruktażowych. Wybrane zagadnienia podane są poniżej. 

 

 

Nowości

 

 

Wizyt:
Dzisiaj: 5Wszystkich: 74071