UWAGA SŁUCHACZE: od 24.10 zajęcia odbywają się zdalnie na platformie TEAMS.  Udział w zajęciach zdalnych jest obowiązkowy. Aktywne uczestnictwo w lekcjach zdalnych jest liczone jako obecność w dzienniku (nauczyciel sprawdza listę obecności po każdej lekcji).

Nieobecność na zajęciach uniemożliwia dokonanie klasyfikacji, co skutkuje niepromowaniem na wyższy semestr. Słuchacz, który nie ma wymaganej frekwencji (tj. obecności w wymiarze minimum 50% z każdego przedmiotu), jest z danego przedmiotu nieklasyfikowany. Nie będzie miał prawa zdawania egzaminów w terminie dodatkowym i poprawkowym. W konsekwencji nie dostanie promocji i zostanie skreślony z listy słuchaczy lub będzie powtarzał semestr.

Logowanie na platformę Teams (nazwa użytkownika i hasło zostało Państwu przekazane w prywatnej wiadomości):
https://login.microsoftonline.com/

Jak zalogować się do aplikacji:

https://www.youtube.com/watch?v=YatqyQEXH_8

Jak dołączyć do zdalnej lekcj:

https://www.youtube.com/watch?v=z-codoeoAR0

Jak odrabiać prace domowe:

https://www.youtube.com/watch?v=8E6Szil26oY  

 

3 grudnia  2020 r.   - czwartek

Klasa

Pierwsza

Druga

Trzecia

 godziny zajęć

sem 1

sem 2

sem 3

sem 4

sem 5

sem 6

15.40 – 16.25

biologia

(8/12)

biologia

konsultacje indywidualne

geografia  (19/37)

geografia  (19/36)

j. polski

(24/39)

j. polski

konsultacje indywidualne

16.30 – 17.15

biologia

(9/12)

biologia

konsultacje indywidualne

geografia  (20/37) 

geografia  (20/36)

j. polski

(25/39)

j. polski

konsultacje indywidualne

17.20 – 18.05

fizyka

(7/8)

fizyka

(7/10)

geografia  (21/37)

geografia  (21/36)

j. polski

(26/39)

j. polski

konsultacje indywidualne

18.10 – 18.55

fizyka

(8/8)

konsultacje instruktażowe

fizyka

(8/10)

język polski    (19/31)

język polski    (19/31)

geografia    (19/33)

geografia    (19/19)

konsultacje instruktażowe

19.00 – 19.45

informatyka    (5/9)

informatyka

(5/10)

język polski    (20/31)

język polski    (20/31)

geografia    (20/33)

geografia

konsultacje indywidualne    

19.50 – 20.35

informatyka    (6/9)

informatyka

(6/10)

język polski    (21/31)

język polski    (21/31)

geografia    (21/33)

geografia

konsultacje indywidualne    


 5 grudnia  2020 r. - sobota   

Klasa

Pierwsza

Druga

Trzecia

 godziny zajęć

sem 1

sem 2

sem 3

sem 4

sem 5

sem 6

8.00 – 8.45

WOS

(5/9)

WOS

(5/7)

geografia  (22/37)

geografia  (22/36)

matematyka         (17/28)

matematyka         (17/18)

8.50 – 9.35

WOS

(6/9)

WOS

(6/7)

geografia  (23/37) 

geografia  (23/36)

matematyka         (18/28)

matematyka         (18/18)

konsultacje instruktażowe    

9.40 – 10.25

historia

(7/14)

historia

(7/18)

geografia  (24/37)

geografia  (24/36)

matematyka         (19/28)

matematyka

konsultacje indywidualne             

10.30 – 11.15

historia

(8/14)

historia

(8/18)

matematyka    (23/28)

matematyka    (23/29)

geografia    (22/33)

geografia

konsultacje indywidualne    

11.20 – 12.05

język polski    (20/28)

język polski

(20/29)

matematyka    (24/28)

matematyka    (24/29)

geografia    (23/33)

geografia

konsultacje indywidualne    

12.10 – 12.55

język polski    (21/28)

język polski

(21/29)

matematyka    (25/28)

matematyka    (25/29)

geografia    (24/33)

geografia

konsultacje indywidualne    

13.00 – 13.45

informatyka    (7/9)

informatyka

(7/10)

geografia  (25/37)

geografia  (25/36)

j. polski

(27/39)

j. polski

konsultacje indywidualne

13.50 – 14.35

informatyka    (8/9)

informatyka

(8/10)

geografia  (26/37) 

geografia  (26/36)

j. polski

(28/39)

j. polski

konsultacje indywidualne

14.40 – 15.25

informatyka    (9/9)

konsultacje instruktażowe

informatyka

(9/10)

geografia  (27/37)

geografia  (27/36)

j. polski

(29/39)

j. polski

konsultacje indywidualne

15.30 – 16.15

Informatyka

konsultacje indywidualne     

informatyka

(10/10)

konsultacje instruktażowe

geografia  (28/37)

geografia  (28/36)

j. polski

(30/39)

j. polski

konsultacje indywidualne

16.20 – 17.05

------------------

-------------

------------------

-------------

biologia    (28/33)

---------

     

Pełny wykaz zjazdow w semestrze dostepny na stronie Harmonogram zjazdów

 

 

 

 

 


Zajęcia zdalne, zrealizowane w roku szkolnym 2019/2020

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 MEN wydało rozporządzenie, które umożliwia organizację oraz realizację procesu kształcenia w trybie zdalnym. 

PODSTAWA PRAWNA

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z Dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 43)0.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 20119 poz. 1148, z późn. zm.)

§ 11a ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 530).

ZASADY ORGANIZACJI I OCENIANIA W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM DLA DROSOŁYCH  W GŁOWNIE W DNIACH 25.03.2020 - 18.06.2020 r., W OKRESIE CZASOWEGO OGRANICZENIA FUNKCJONOWANIA SZKOŁY W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19 - pobierz

Poniżej publikujemy zagadnienia oraz  karty pracy, zgodnie w planem zajęć. Prosimy o systematyczną pracę, sporzadzanie notatek oraz wykonywanie zadań zleconych przez nauczycieli. Polecamy strony: epodreczniki.pl  Zadania, sprawdziany i materiały edukacyjne z matematyki.

Przesłanie na adres mailowy szkoły (loglowno@loglowno.pl) informacji o treści: "Otrzymałem zagadnienia do realizacji z dnia.." będzie jednoznaczne z obecnością na zajęciach w tym dniu.

 


Kontakt z nauczycielami:

Pani Beata Baleja - semestrdrugi1@gmail.com 

Pani Katarzyna Cnotalska - kasia1312@gmail.com

Pani Maria Abou-Khadra - polskisem4@gmail.com

Pani Teresa Pawliczak -  geografialoglowno@gmail.com 

Pani Jadwiga Pawlicka - pawlicka.j@gmail.com

Obowiązkiem słuchacza jest utrzymywanie kontaktu z nauczycielami. Brak kontaktu i czynnego uczestniczenia w zajęciach (odsyłanie zleconych zadań i kart pracy) będzie skutkować nieklasyfikowaniem i skreśleniem z listy słuchaczy.


W czasie nauczania zdalnego, organizuje się konsultacje dla słuchaczy w szkole, biorąc pod uwagę potrzeby słuchaczy i możliwości organizacyjne szkoły. Konsultacje dla słuchaczy są dobrowolne. Nauczyciele i słuchacze są wyposażeni we własnym zakresie w podstawowe środki ochronne tj. maseczkę lub przyłbicę oraz rękawiczki. Po wejściu na teren szkoły obowiązkowo dokonuje się dezynfekcji rąk. Sale lekcyjne i korytarze są systematycznie dezynfekowane i wietrzone.  W sali należy zachować dystans społeczny min. 1,5 m pomiędzy stolikami. 

Terminy konsultacji:

4 czerwca 17.00-19.00 język angielski, język polski, biologia

6 czerwca 9.00-12.00 matematyka, fizyka, informatyka, geografia, chemia

Chęć udziału w konsultacjach proszę zgłaszać telefonicznie pod numer 607 135 126.


Decyzją dyrektora zajęcia zaplanowane w harmonogramie 18 czerwca 2020 będą realizowane zdalnie w dniu 7 czerwca (niedziela).  Przypominamy o  sporządzaniu notatek oraz wykonywaniu zadań zleconych przez nauczycieli. 

Zajęcia w dniu  7 czerwca  2020

Klasa II

Biologia

Karta pracy: pobierz

Matematyka

Karta pracy: pobierz

Klasa III

Geografia

Karta pracy: pobierz

Język polski

„Moralność pani Dulskiej”  - cechy dramatu, charakterystyka bohaterów. Dulszczyzna jako zjawisko społeczne.

https://vod.tvp.pl/video/moralnosc-pani-dulskiej,moralnosc-pani-dulskiej,12073090

https://klp.pl/moralnosc-pani-dulskiej/a-9456.html

https://klp.pl/moralnosc-pani-dulskiej/a-9457.html

 

Zajęcia w dniu  6 czerwca  2020

Klasa I

Informatyka

Proszę obejrzeć materiał video i wykonać podobną pracę w Excel:

https://www.youtube.com/watch?v=vDig2c7hbWw  

Język  angielski

Semestr  1

https://1drv.ms/u/s!AnxgWPMOuFZzg01LpyfbEnIqdg1L?e=cZcQ6e

Semestr  2

https://1drv.ms/u/s!AnxgWPMOuFZzg01LpyfbEnIqdg1L?e=cZcQ6e

 

Klasa II

Język polski

Młodopolskie motywy w literaturze współczesnej.

https://www.youtube.com/watch?v=cuIZxoHa0Ns

Czytanie ze zrozumieniem – ćwiczenia.

https://xn--jzyk-polski-rrb.pl/testy-czytanie-ze-zrozumieniem/2128-rozmowa-czyli-jak-mowic-i-sluchac

Matematyka

 

Odległość między punktami

https://www.youtube.com/watch?v=bLp2r0kUEc8

Środek odcinka

https://www.youtube.com/watch?v=_Q6PeBmgVug

symetria osiowa

https://www.youtube.com/watch?v=m48o2yHJoDA

symetria środkowa

https://www.youtube.com/watch?v=4S0vLLSkcBs

Karta pracy: pobierz

Historia i społeczeństwo

Polacy – naród walczący.

https://prezi.com/ih54jtefeoaj/spory-o-ocene-powstan-narodowych-w-xix-w/

https://epodreczniki.pl/a/polacy-na-frontach-ii-wojny-swiatowej/DXascISS7

 

Klasa III

Język polski

„Jądro ciemności” Conrada – symbolika tytułu. Charakterystyka bohaterów.

https://www.youtube.com/watch?v=T5-fP-PZsG0

https://prezi.com/p/fiagpeab3rfs/symbolizm-w-jadrze-ciemnosci/

Historia i społeczeństwo

Społeczeństwo polskie wobec komunizmu.

https://prezi.com/ebvd2wejm4eg/spoeczenstwo-polskie-wobec-komunizmu/

Biologia

Karta pracy: pobierz

 


Zajęcia w dniu  4 czerwca  2020

Klasa I 

zyk angielski

Semestr  1

https://1drv.ms/u/s!AnxgWPMOuFZzg01LpyfbEnIqdg1L?e=cZcQ6e

Semestr  2

https://1drv.ms/u/s!AnxgWPMOuFZzg01LpyfbEnIqdg1L?e=cZcQ6e

Historia

Semestr 1

Stalinizacja Europy Środkowo-Wschodniej.

https://prezi.com/p/qmehw3q73fxi/stalinizacja-europy-srodkowo-wschodniej/

Rozpad systemu  kolonialnego.

https://epodreczniki.pl/b/upadek-starych-mocarstw/PuWqWXdW3

Problemy i konflikty zimnowojenne.

https://epodreczniki.pl/a/swiat-na-granicy-goracej-wojny/DZOLt6eom

ZSRR w latach 1945-1991.

https://epodreczniki.pl/a/zsrr-w-l-1945-1991/DQsqgq0uP

Semestr 2

Siły polityczne w Polsce w latach 1945-1956.

https://prezi.com/yz6ihqdgifze/siy-polityczne-w-polsce-w-latach-1944-1956/

Gospodarka i społeczeństwo w okresie PRL.

https://dzieje.pl/ksiazka/gospodarka-w-prl

https://epodreczniki.pl/a/jak-sie-zylo-w-prl/Dc4NEGcWr

Kryzysy ideologiczne, polityczne i społeczne w powojennej Polsce.

https://epodreczniki.pl/b/harmonijny-rozwoj-czy-droga-ku-przepasci-przyczyny-niepowodzen-gospodarczych-w-latach-70/PXk3K9geD

Rozpad systemu komunistycznego  w Polsce.

https://epodreczniki.pl/a/transformacja-gospodarcza-i-ustrojowa-poczatki-iii-rp/DV8wiVoeR

http://www.sww.w.szu.pl/index.php?id=polska_upadek_komunizmu_w_polsce

Klasa II

Język polski

Idealizm i ekspresjonizm w twórczości  Leśmiana.

https://culture.pl/pl/tworca/boleslaw-lesmian

Twórcy europejskiego modernizmu.

https://epodreczniki.pl/a/izmy-przelomu-wiekow/DyKIxu6wf

Matematyka

Okrąg wpisany i opisany na trójkącie. 

https://cyrkiel.info/liceum/okrag-wpisany-i-opisany-na-trojkacie/

Okrąg wpisany i opisany na kwadracie.

https://www.youtube.com/watch?v=9hD44Kltwvo

Obliczanie pól i obwodów czworokątów.

https://epodreczniki.pl/a/obliczanie-pol-i-obwodow-czworokatow/DcfpefmJk

Zadania: pobierz

Klasa III

Język polski

Chłopi i inteligencja w „Weselu” Wyspiańskiego. Symbolika „Wesela”

https://epodreczniki.pl/a/chocholi-taniec-na-weselu-stanislawa-wyspianskiego-diagnoza-polski/DZdZxlNmy

https://epodreczniki.pl/a/bronowicka-chata-z-bajki-w-widowiskowym-teatrze-stanislawa-wyspianskiego/D1HEW4ab8

Czytanie ze zrozumieniem – ćwiczenia.

https://xn--jzyk-polski-rrb.pl/testy-czytanie-ze-zrozumieniem/1609-czystka-etniczna

Biologia

Karta pracy: pobierz

 

Zajęcia w dniu 28 maja 2020

Klasa I

Historia

Semestr 1

Proces  norymberski.

https://dzieje.pl/aktualnosci/proces-norymberski-sad-nad-iii-rzesza

Stosunki międzynarodowe  po II wojnie światowej.

https://epodreczniki.pl/a/zmiany-kulturowe-i-spoleczne-po-ii-wojnie-swiatowej/D35mXI00V

Doktryna Trumana i plan Marshalla.

https://epodreczniki.pl/a/geneza-zimnej-wojny/DXcntwDg3

NATO i Układ Warszawski.

https://dzieje.pl/infografiki/nato-i-uklad-warszawski

Semestr 2

Rozpad  bloku komunistycznego.

https://prezi.com/kduwn8zuewbq/rozpad-bloku-komunistycznego/

Proces integracji europejskiej.

https://epodreczniki.pl/a/integracja-europejska-polska-w-strukturach-nato-i-ue/DXP3Dm87W

Przemiany w kościele  katolickim. Kultura i nauka w 2 połowie XX wieku.

https://epodreczniki.pl/a/zmiany-kulturowe-i-spoleczne-po-ii-wojnie-swiatowej/D35mXI00V

Siły polityczne w Polsce w latach 1945-1956.

https://prezi.com/yz6ihqdgifze/siy-polityczne-w-polsce-w-latach-1944-1956/

Język angielski

Semestr  1

https://1drv.ms/u/s!AnxgWPMOuFZzg01LpyfbEnIqdg1L?e=cZcQ6e

Semestr  2

https://1drv.ms/u/s!AnxgWPMOuFZzg01LpyfbEnIqdg1L?e=cZcQ6e

Klasa II

Matematyka

Wzajemne położenie dwóch okręgów. Wzajemne położenie okręgu i prostej. Kąty w okręgu. Pole trójkąta.

https://www.youtube.com/watch?v=jgz6citS8GE

https://www.youtube.com/watch?v=yBdQ7m5aHks

https://www.youtube.com/watch?v=FOz8FOXACaY

https://epodreczniki.pl/a/wzajemne-polozenie-prostej-i-okregu/Dcf1F92kM

https://epodreczniki.pl/a/katy-w-okregu/DTbMFScJP

Język angielski

Semestr  3

https://1drv.ms/u/s!AnxgWPMOuFZzg1FjXkPijxltzHVP?e=SIoKed

Semestr 4

https://1drv.ms/u/s!AnxgWPMOuFZzg1FjXkPijxltzHVP?e=SIoKed

Klasa III

Geografia

Karta pracy: pobierz

Matematyka

Reguła dodawania. Zdarzenia losowe. 

 https://www.youtube.com/watch?v=kNbh7I5_VIU

https://www.youtube.com/watch?v=b1nqB2Kf85Q

https://epodreczniki.pl/a/prawdopodobienstwo-zdarzenia-losowego/DuzPBrfYG

https://epodreczniki.pl/a/regula-mnozenia-regula-dodawania/DizpZTzcg

 

Zajęcia w dniu 23 maja 2020

Klasa I

Podstawy przedsiębiorczości

Karta pracy: pobierz

Język polski

III cz. „Dziadów” Mickiewicza. Wielka Improwizacja.

https://www.youtube.com/watch?v=_0Am7G2asAk

https://www.youtube.com/watch?v=51MSGkq76Eo

https://epodreczniki.pl/a/dziady---misterium-w-konwencji-moralitetu/DmF9itFsS

https://epodreczniki.pl/a/dziady---kilka-rysow-ogromnego-obrazu-i-dokument-sprawy-narodowej/DXlsiuJFu

https://epodreczniki.pl/a/czterdziesci-i-cztery-czyli-mesjanizm-i-profetyzm-iii-czesci-dziadow/D5uM7Wwk9

Historia

Semestr 1

Bilans II wojny światowej.

https://epodreczniki.pl/a/skutki-ii-wojny-swiatowej/D3Xtc1NMM

https://epodreczniki.pl/a/zmiany-kulturowe-i-spoleczne-po-ii-wojnie-swiatowej/D35mXI00V

https://epodreczniki.pl/a/polska-i-swiat-po-ii-wojnie-swiatowej-lekcja-powtorzeniowa/DDw4TmGlA

Semestr 2

Proces integracji europejskiej.

https://epodreczniki.pl/a/integracja-europejska-polska-w-strukturach-nato-i-ue/DXP3Dm87W

WOS

Semestr 1

Polska w strefie Schengen.

https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/security/20190612STO54307/strefa-schengen-wszystko-co-musisz-wiedziec-o-europejskiej-strefie-bez-granic

Semestr 2

Działalność organizacji pozarządowych.

https://epodreczniki.pl/b/organizacje-pozarzadowe-w-polsce/PlRIYdAnC

 

Klasa II

Biologia

Karta pracy: pobierz

Język polski

Style funkcjonalne w polszczyźnie

https://epodreczniki.pl/a/artykul-napisany-jest-stylem/D3xwlaHq3

https://www.youtube.com/watch?v=U24z4yU76-4

https://quizlet.com/pl/431448543/style-funkcjonalne-polszczyzny-cechy-flash-cards/              

„Chłopi” Reymonta – charakterystyka bohaterów powieści.

https://lektury.gov.pl/lektura/chlopi-czesc-pierwsza-jesien

https://www.youtube.com/watch?v=IY0dOngmJq8

https://www.polskina5.pl/charakterystyka_postaci_chlopi

https://eszkola.pl/jezyk-polski/spoleczenstwo-i-hierarchia-w-chlopach-1912.html

„Chłopi”  jako epopeja o wsi.

https://eszkola.pl/jezyk-polski/chlopi-jako-epopeja-2065.html

 

Klasa III

Biologia

Karta pracy: pobierz

Język polski

Filozofia, sztuka, kierunki artystyczne Młodej Polski.

https://www.youtube.com/watch?v=PIUZ9eegfV4&t=797s

https://eszkola.pl/jezyk-polski/swiatopoglad-i-filozofia-mlodej-polski-1743.html

https://eszkola.pl/jezyk-polski/swiatopoglad-kultura-filozofia-mlodej-polski-1798.html

https://epodreczniki.pl/a/topografia-mlodej-polski/DKxxYPcU3

Geneza „Wesela” Wyspiańskiego. Wesele jako dramat młodopolski.

https://eszkola.pl/jezyk-polski/wesele-geneza-1887.html

https://www.youtube.com/watch?v=93ZJEqLZO8c

 

Zajęcia w dniu 21 maja 2020

Klasa I

Język polski

„Ballady i romanse” Adama Mickiewicza jako manifest romantyzmu.

https://epodreczniki.pl/b/miej-serce-i-patrzaj-w-serce-romantycznosc-adama-mickiewicza-jako-manifest-romantyzmu/P147pm1fx

https://epodreczniki.pl/a/tajemnica-i-ludowosc-w-balladach-i-romansach-adama-mickiewicza/DsLT44NBS

https://www.youtube.com/watch?v=O8hOuJ1ANFw

Matematyka        

Semestr 1

Konsultacje instruktażowe – praca kontrolna:  http://loglowno.pl/files/Praca_kontrolna_sem_1_2_lato.pdf

Semestr  2 

Temat: Planimetria – zagadnienia uzupełniające.

Karta pracy: pobierz

Konsultacje instruktażowe – praca kontrolna:  http://loglowno.pl/files/Praca_kontrolna_sem_1_2_lato.pdf

Język angielski

Semestr  1

https://1drv.ms/u/s!AnxgWPMOuFZzg01LpyfbEnIqdg1L?e=cZcQ6e

Semestr  2

https://1drv.ms/u/s!AnxgWPMOuFZzg01LpyfbEnIqdg1L?e=cZcQ6e

 

Klasa II

Geografia

Karta pracy: pobierz

Język angielski

Semestr 3

https://1drv.ms/u/s!AnxgWPMOuFZzg1FjXkPijxltzHVP?e=SIoKed

Semestr  4

https://1drv.ms/u/s!AnxgWPMOuFZzg1FjXkPijxltzHVP?e=SIoKed

Biologia

Karta pracy: pobierz

 

Klasa III, semestr 5

Język angielski

https://1drv.ms/u/s!AnxgWPMOuFZzg1WSD_yX9IgmY9Mv?e=W6AEaN

Geografia

Karta pracy: pobierz

 

Zajęcia w dn. 9 maja  2020 r.

Klasa I

Historia

Semestr 1

Kryzys demokracji parlamentarnej w Polsce - przewrót majowy.

https://epodreczniki.pl/a/przewrot-majowy-i-jego-konsekwencje/D1Bu1BlSf

Semestr 2

Polskie Państwo Podziemne. Powstanie Warszawskie.

https://epodreczniki.pl/a/polskie-panstwo-podziemne-podziemie-komunistyczne/D509KdEGZ

https://epodreczniki.pl/a/powstanie-warszawskie/DlrtkeCyV

Wos

Semestr  1

Hierarchia aktów prawnych. Sposoby ich publikacji.

https://epodreczniki.pl/a/zrodla-i-obszary-prawa/D10GDXbXK

Semestr  2

Europejski system ochrony praw człowieka

https://epodreczniki.pl/a/europejski-system-ochrony-praw-czlowieka/D1AlhvpTY

Informatyka

Tworzenie stron internetowych za pomocą kreatorów .

Proszę obejrzeć filmik: https://www.youtube.com/watch?v=ztS7AsGgz5I

Spróbuj wykonać prostą stronę w kreatorze Google https://sites.google.com/new

Można użyć dowolnego kreatora stron internetowych. Opublikuj stronę w Internecie i podeślij link. Powodzenia.

Matematyka

Wielokąty podobne. Twierdzenia Talesa. Trójkąty prostokątne.

https://opracowania.pl/opracowania/matematyka/twierdzenie-talesa,oid,1847

https://epodreczniki.pl/a/szczegolne-trojkaty-prostokatne/DIhAESFUY

https://epodreczniki.pl/a/wielokaty-podobne/DbZE5AxGE

Karta pracy: pobierz

Język polski

IV cz. "Dziadów" A. Mickiewicza poematem o miłości i cierpieniu.

https://epodreczniki.pl/a/pieklo-i-niebo-na-ziemi---obraz-milosci-gustawa-w-iv-czesci-dziadow/DCf0YYiym

https://www.youtube.com/watch?v=tOeLJUZDYBE

Klasa II

Biologia

Karta pracy: pobierz

Język polski

"Chłopi" S. Reymonta. Obrzędy wsi lipieckiej.

https://epodreczniki.pl/a/dzieje-rodu-borynow-w-kregu-chlopskiej-epopei-wladyslawa-stanislawa-reymonta/Du5YBn6QP

https://epodreczniki.pl/a/jesien-w-lipcach-w-kregu-estetyki-powiesciowej-reymonta/D4B4Vpgmu

Geografia

Karta pracy: pobierz

Matematyka

Długość okręgu i pole koła.

https://www.matmana6.pl/kolo-i-okrag

Karta pracy: pobierz

Klasa III, semestr 5

Geografia

Karta pracy: pobierz

Matematyka

Wariacje z powtórzeniami.

https://www.matmana6.pl/wariacja-z-powtorzeniami

Karta pracy: pobierz

Język polski

Pozytywizm – powtórzenie wiadomości: pobierz

https://www.youtube.com/watch?v=nRO4V5XM7B8

https://epodreczniki.pl/a/pozytywistyczne-sciezki/DOpDrlrpr

Młoda Polska i jej dzieje: pobierz

https://www.youtube.com/watch?v=PIUZ9eegfV4

https://epodreczniki.pl/a/topografia-mlodej-polski/DKxxYPcU3

Biologia

Karta pracy: pobierz

Zajęcia w dniu 7 maja 2020

Klasa I

Język polski

"Cierpienia młodego Wertera" jako powieść epistolarna.

https://wolnelektury.pl/media/book/pdf/cierpienia-mlodego-wertera.pdf

https://lektury.gov.pl/lektura/cierpienia-mlodego-wertera

Werter jako bohater romantyczny.

https://epodreczniki.pl/a/romantyczny-indywidualizm/DZA0yD3FY

https://www.youtube.com/watch?v=rcPMbitNww4

Matematyka

Miary katów w trójkącie. Trójkąty przystające. Trójkąty podobne.

https://epodreczniki.pl/a/cechy-podobienstwa-trojkatow/D6QhoxTeI

https://www.youtube.com/watch?v=TcQJlJouOHE

https://www.youtube.com/watch?v=5NOMpg8a0gk

Karta pracy: pobierz

Język angielski

Semestr  1

https://1drv.ms/u/s!AnxgWPMOuFZzg01LpyfbEnIqdg1L?e=cZcQ6e

Semestr  2

https://1drv.ms/u/s!AnxgWPMOuFZzg01LpyfbEnIqdg1L?e=cZcQ6e

Klasa II

Geografia

Karta pracy: pobierz

Język angielski

Semestr 3

https://1drv.ms/u/s!AnxgWPMOuFZzg1FjXkPijxltzHVP?e=SIoKed

Semestr  4

https://1drv.ms/u/s!AnxgWPMOuFZzg1FjXkPijxltzHVP?e=SIoKed

Matematyka

Związki między funkcjami trygonometrycznymi. Funkcje trygonometryczne kąta wypukłego

https://epodreczniki.pl/a/tozsamosci-trygonometryczne/Dt0Qpoxx9

https://epodreczniki.pl/a/sinus-cosinus-i-tangens-kata-ostrego/DtTIRqwDI

Karta pracy: pobierz

Klasa III, semestr 5

Język angielski

https://1drv.ms/u/s!AnxgWPMOuFZzg1WSD_yX9IgmY9Mv?e=W6AEaN

Biologia

Karta pracy: pobierz

Matematyka

Wariacje bez powtórzeń.

https://www.matmana6.pl/wariacja-bez-powtorzen

Karta pracy: pobierz

 


Zajęcia w poprzednich miesiącach:


Zajęcia w dn. 14.03.2020:

Język polski

klasa II 

Zapożyczenia w języku polskim - tekst do pobrania

Materiały do ćwiczeń online: link

Czytanie ze zrozumieniem - tekst do pobrania

Klucz odpowiedzi: pobierz

Klasa III

Czytanie ze zrozumieniem - tekst do pobrania

Klucz odpowiedzi: pobierz

Geografia

klasa II

Karta pracy: pobierz

klasa III

Karta pracy: pobierz

Biologia

klasa II

Czynności życiowe kręgowców test

klasa III

Obieg materii i przepływ energii w ekosystemie https://epodreczniki.pl/a/obieg-materii-i-przeplyw-energii-w-przyrodzie/Do8UrVCzC

Zależności antagonistyczne i nieantagonistyczne w biocenozie https://epodreczniki.pl/a/ekosystem---wspolzaleznosc-srodowiska-i-organizmow/D14ISqKu1

zadania maturalne

Historia

klasa I, sem. 1

Narodziny faszyzmu we Włoszech https://epodreczniki.pl/a/poczatki-faszyzmu-w-niemczech-i-we-wloszech/D1CKFAATt

System totalitarny w Niemczech https://epodreczniki.pl/b/niemcy-pod-rzadami-hitlera-jak-powstaje-wykluczenie/PdnoQXXLI

klasa I, sem. 2

Ziemie polskie pod okupacją niemiecką i sowiecką https://epodreczniki.pl/a/dwie-okupacje/Dr9rGfuhs

Zagłada Żydów https://epodreczniki.pl/a/eksterminacja-ludnosci-zydowskiej-na-ziemiach-polskich-podczas-ii-wojny-swiatowej-z-europejska-perspektywa-w-tle/D15kvi0oP

WOS

klasa I, sem. 1

Źródła i gałęzie prawa: https://epodreczniki.pl/a/galezie-prawa-wewnetrznego/DnW2i5s2d

Uczestnicy procesu sądowego: https://epodreczniki.pl/a/postepowanie-sadowe/D2suKWEKo

klasa I, sem. 2

Prawa i wolność człowieka. Specyfika praw i wolności człowieka, podstawowe mechanizmy ich ochrony.

Ochrona dóbr osobistych.

Chemia

klasa I, sem. 1

Chemia a zdrowie człowieka: 

- jak rodziła się medycyna i farmacja?  dawkowanie i postaci leków https://epodreczniki.pl/b/w-jaki-sposob-powstaja-leki/P1elhNXps

- wybrane substancje chemiczne i ich działanie - nikotyna, alkohol, kofeina, cukier https://epodreczniki.pl/a/dzialanie-niektorych-substancji-na-czlowieka/DY7R5TMI2

- woda jest życiem https://epodreczniki.pl/a/woda-i-jej-rola-w-przyrodzie/DAwb5tSIZ

- jak powstają wina, pieczywa i produkty mleczne? https://epodreczniki.pl/a/fermentacje-w-procesach-przygotowywania-zywnosci/Dk5oMTAbT

- dodatki do żywności

klasa I, sem. 2

Chemia opakowań:  papier, szkło i metal jako opakowania. tworzywa sztuczne, podstawy recyklingu, włókna (naturalne: roślinne i zwierzęce, sztuczne)

https://epodreczniki.pl/a/jakie-opakowania-z-tworzyw-sztucznych-stosuje-sie-do-pakowania-zywnosci/DTio5Ihr6

https://epodreczniki.pl/a/ekoproblemy-jako-konsekwencja-stosowania-opakowan/DLJhcl6TW

https://epodreczniki.pl/a/co-zrobic-by-nie-smiecic/DZ0q9E8fU

https://epodreczniki.pl/a/trendy-rozwojowe-w-produkcji-opakowan/D13SCpMSC

Podstawy przedsiębiorczości

Informacja i wskazówki od nauczyciela: pobierz

Etyka w funkcjonowaniu firmy i życiu gospodarczym: https://epodreczniki.pl/a/etyka-w-zyciu-gospodarczym/DvOTa399M 

Biznesplan: 

https://epodreczniki.pl/a/zaloz-wlasna-firme/DwzhbwOTG  

https://epodreczniki.pl/a/przygotowanie-biznesplanu/DmYDWtK9P  


19.03.2020:

Język polski 

Klasa I

Czytanie ze zrozumieniem - tekst do pobrania

Klucz odpowiedzi: pobierz

Język angielski

Sem 1 https://1drv.ms/u/s!AnxgWPMOuFZzg01LpyfbEnIqdg1L?e=cZcQ6e

https://1drv.ms/u/s!AnxgWPMOuFZzg01LpyfbEnIqdg1L?e=YoJ11d

Sem 2 https://1drv.ms/u/s!AnxgWPMOuFZzg01LpyfbEnIqdg1L?e=YoJ11d

Sem 3 i 4 https://1drv.ms/u/s!AnxgWPMOuFZzg1FjXkPijxltzHVP?e=SIoKed

Sem 5 i 6 https://1drv.ms/u/s!AnxgWPMOuFZzg1WSD_yX9IgmY9Mv?e=W6AEaN

Zadania dla maturzystów:

https://1drv.ms/u/s!AnxgWPMOuFZzg0hnInjR6FATGEts?e=CmWqx2

https://1drv.ms/u/s!AnxgWPMOuFZzg1WSD_yX9IgmY9Mv?e=W6AEaN

https://1drv.ms/u/s!AnxgWPMOuFZzg0hnInjR6FATGEts?e=yVtA0N

Matematyka, klasa III

https://szaloneliczby.pl/matura-podstawowa-poprawkowa-matematyka-sierpien-2019/ 

arkusz w formie pdf: 
 
Informatyka, klasa I

Przygotowanie dokumentu wielostronicowego (broszurki) ze spisem treści - temat dowolny. Gotową broszurę proszę wysłać na adres szkoły: loglowno@loglowno.pl

Geografia, klasa II

Karta pracy: pobierz

Biologia
Klasa II
klasa III
Różnorodność biologiczna - tekst i zadania: https://epodreczniki.pl/a/roznorodnosc-gatunkowa/DiKE7xOkf
 

Zajęcia w dn. 21.03.2020:

Język polski 

Klasa I

Sentymentalizm w twórczości Franciszka Karpińskiego - wiersze i opracowanie

https://epodreczniki.pl/a/justyny-w-zyciu-franciszka-karpinskiego-czyli-o-sentymentalnych-kobietach-i-sielankach/DjZbKgWyS

Klasa II

Obraz powstania w getcie warszawskim na podstawie książki Hanny Krall „Zdążyć przed Panem Bogiem” - opracowanie

Materiały online link

Matematyka

Klasa I, sem. 1 i 2

Film do obejrzenia: https://www.youtube.com/watch?v=8ogJDhyYwuk 

Zadania: cz. 1, cz. 2

klasa II, sem. 3 i 4

Filmy do obejrzenia:

https://www.youtube.com/watch?v=hSwg-WXNpoU 
Zadania: cz. 1, cz.2, cz. 3, cz. 4
 
Klasa III, sem. 5 i 6
arkusz w formie pdf:
 
Geografia 
klasa I
Karta pracy: pobierz
klasa II
Karta pracy: pobierz
klasa III
Karta pracy: pobierz
 
Fizyka, klasa I
Proszę przeczytać  i obejrzeć materiały z e-podręcznika:
https://epodreczniki.pl/a/promieniowanie-termiczne-cial-stalych/D19lxUr09 
Następnie sporządzić krótką notatkę.
 
Historia i społeczeństwo
Klasa II

1. Wiek XIX - walka o niepodległość. 

https://epodreczniki.pl/a/trzy-dzielnice-warunki-zycia-polakow-pod-koniec-xix-wieku/Dxhd86LkH

https://epodreczniki.pl/a/bic-sie-czy-nie-bic/DY996lwn7

2. Mamy swoje państwo.

https://epodreczniki.pl/a/dziwny-koniec-wojny-rok-1918/D2kGoRCL6

3. Polityka zaborców wobec narodu polskiego.

https://epodreczniki.pl/a/grozby-i-obietnice-polityka-zaborcow-wobec-ziem-polskich/DS2kKWhlA

4. Podstawy ustrojowe odrodzonej Polski.

https://epodreczniki.pl/a/walka-o-ksztalt-polityczny-panstwa-polskiego-konstytucja-marcowa/DM2G1ETrR

Klasa III

1.Polacy - naród walczący.

2. Spory o ocenę powstań narodowych.

https://epodreczniki.pl/a/bic-sie-czy-nie-bic/DY996lwn7

3.Koncepcja federalistyczna i inkorporacyjna odbudowy państwa polskiego.

https://epodreczniki.pl/a/ii-rzeczpospolita---problemy-integracji-i-odbudowy/DDJxNb6G7

4.Ksztaltowanie się granic odrodzonej Polski.

https://epodreczniki.pl/a/wiem-gdzie-polska-jest-na-mapie-walka-o-granice-ii-rzeczypospolitej/D176O4PR2

Biologia

klasa II
Enzymy – budowa i funkcje, sposób działania - karta pracy
klasa III

Zjawiska w przyrodzie, związane z działalnością człowieka: kwaśne deszcze, dziura ozonowa, efekt cieplarniany, smog.

Zagrożenia bioróżnorodności, związane z działalnością człowieka.

 https://epodreczniki.pl/a/zagrozenia-bioroznorodnosci/D19ogvFoa

Antropogeneza. Cechy swoiście ludzkie.

https://epodreczniki.pl/a/pochodzenie-i-ewolucja-czlowieka/D19SPNOre


Zajęcia w dniu 2.04.2020

Język polski, klasa I

Patriotyczny charakter hymnu I. Krasickiego "Święta miłości..."   Tekst , Opracowanie

Jak budować wypowiedź ustną: Opracowaniehttps://portal.librus.pl/rodzina/artykuly/przepis-na-mature-ustna-z-jezyka-polskiego

Język angielski 

Semestr  1 

https://1drv.ms/u/s!AnxgWPMOuFZzg01LpyfbEnIqdg1L?e=cZcQ6e

https://1drv.ms/u/s!AnxgWPMOuFZzg01LpyfbEnIqdg1L?e=YoJ11d

Dział: Dom 

Słownictwo: ćw 1 i 2/22,   4,5/23,   7,8,9/24   14,17,18/25 

Słuchanie:  5/26  

Czytanie: ćw. 4/28   6/29   1/29 

Mówienie: Zapoznaj się z wyrażeniami "Know your phrases" i zrób ćw. 2/31 

Semestr 2

https://1drv.ms/u/s!AnxgWPMOuFZzg01LpyfbEnIqdg1L?e=YoJ11d

Dział: Życie rodzinne i towarzyskie. 

Słownictwo: ćw 1, 2, 5/74,   6, 7, 10, 11, /75     13, 14, 16, 18/77  

Słuchanie: 4/78 

Semestr  3

https://1drv.ms/u/s!AnxgWPMOuFZzg1FjXkPijxltzHVP?e=SIoKed

Słuchanie: ćw. 6/147 

Czytanie: ćw. 2/148 i 3/149 

Mówienie: Zapoznaj się z wyrażeniami "Know your phrases" na str. 151 i zrób ćw. 2/151, ćw. 3 i 4/ 151 

Semestr  4 

https://1drv.ms/u/s!AnxgWPMOuFZzg1FjXkPijxltzHVP?e=SIoKed

Słuchanie: ćw. 6/147 

Czytanie: ćw. 2/148 i 3/149 

Mówienie: Zapoznaj się z wyrażeniami "Know your phrases" na str. 151 i zrób ćw. 2/151, ćw. 3 i 4/ 151 

Semestr  5

https://1drv.ms/u/s!AnxgWPMOuFZzg1WSD_yX9IgmY9Mv?e=W6AEaN

Czytanie: ćw. 4/237 

Mówienie: Zapoznaj się z wyrażeniami "Know your phrases" na str. 239 i zrób ćw. 2/239 i odpowiedz na pytania z „Rozmowa wstępna”/239. 

Znajomość środków językowych: ćw. 3 i 4/ 240 

Semestr  6

https://1drv.ms/u/s!AnxgWPMOuFZzg1WSD_yX9IgmY9Mv?e=W6AEaN

Czytanie: ćw. 4/237 

Mówienie: Zapoznaj się z wyrażeniami "Know your phrases" na str. 239 i zrób ćw. 2/239 i odpowiedz na pytania z „Rozmowa wstępna”/239. 

Znajomość środków językowych: ćw. 3 i 4/ 240 

Dodatkowe zadania dla maturzystów:

https://1drv.ms/u/s!AnxgWPMOuFZzg0hnInjR6FATGEts?e=CmWqx2

zestaw pisemny maturalny nr 2, zestaw ustny nr 2, Use of English

Matematyka

Klasa I

Temat: Wykres funkcji f(x)=aX2. Postać kanoniczna i postać ogólna funkcji kwadratowej.

Materiały do nauki:

https://www.youtube.com/watch?v=45yQ264mJVI 

https://www.youtube.com/watch?v=JthQrPv9Ap4 

https://epodreczniki.pl/a/rownanie-kwadratowe/D56nu3HrC  

Materiały do pracy:

https://www.matmana6.pl/rownanie-kwadratowe  Proszę zrobić zadania z tej strony. 

Klasa III

Temat: Bryły podobne. Zadania maturalne dotyczące brył.

Materiały do nauki:

https://www.youtube.com/watch?v=nTyBfYhi9pk 

https://www.youtube.com/watch?v=_Y6m9ZY-QwE 

Materiały do pracy:

https://www.matmana6.pl/kula 

https://www.matmana6.pl/stozek

https://www.matmana6.pl/walec  

 Proszę zrobić zadania z tych stron.

Geografia, klasa II

Karta pracy: pobierz

Biologia, klasa II i klasa III

Powtórzenie i utrwalenie wiadomości: Immunologia

https://epodreczniki.pl/a/budowa-ukladu-odpornosciowego/Dzaz7p3a2

https://epodreczniki.pl/a/jak-dziala-uklad-odpornosciowy/D1BqAGClh

Proszę o wykonanie zadań:
1.Wyjaśnij pojęcie immunologia.
2.Wypełnij zadania: cz. I, cz. II, cz. III


Zajęcia w dniu 4.04.2020

Język polski

Klasa I

Oświecenie - powtórzenie wiadomości: 

https://epodreczniki.pl/a/wiek-rozumu-czyli-oswieceniowa-europa/DRvgtJyXX

https://epodreczniki.pl/a/oswiecona-filozofia/Dx9vfcSKn

Styl i stylizacja językowa:

https://epodreczniki.pl/a/stylistyczne-nacechowanie-tekstu/DJFJvM5by

https://epodreczniki.pl/a/stylizacja-i-jej-typy/DrVS4xugx

Klasa III

Ćwiczenia w pisaniu rozprawki maturalnej: Jak przygotować i napisać rozprawkę maturalną? Poradnik 

Geografia, klasa I

Karta pracy: pobierz

Geografia, klasa II

Karta pracy: pobierz

Geografia, klasa III

Karta pracy: pobierz

Matematyka

Klasa I
Temat:Równania kwadratowe. Postać iloczynowa funkcji kwadratowej
Proszę obejrzeć: 
przejrzeć:
Zrobić zadania:
 
Klasa II
Temat: Funkcje trygonometryczne kąta ostrego. Rozwiązywanie trójkątów prostokątnych.
Proszę obejrzeć:
przejrzeć:
Zadania do zrobienia:
 
Klasa III
Temat: Dowody w algebrze.
 Proszę obejrzeć:
Do zrobienia :
Proszę przejrzeć i rozwiązać próbną maturę  opublikowaną prze CKE
 
Fizyka, klasa I
Temat: Energia jądrowa. Deficyt masy. 
Proszę obejrzeć:
Proszę zrobić notatkę w zeszycie. 


Zajęcia w dn. 16 kwietnia  2020 r. (czwartek)

Klasa I

Język polski

Romantyzm – wprowadzenie do epoki. Rozwój romantyzmu w Polsce. Sztuka i filozofia romantyzmu

https://epodreczniki.pl/a/romantyczny-indywidualizm/DZA0yD3FY

https://epodreczniki.pl/a/czas-burzy-i-naporu-w-sztuce/Dtilz4s7e

https://epodreczniki.pl/a/wprowadzenie-do-muzyki-xix-wieku---romantyzm/DNh9c8Au4

https://epodreczniki.pl/a/cechy-stylu-romantycznego/D1GpCyU63

https://epodreczniki.pl/a/wewnetrzne-zycie-czlowieka-widziane-przez-pryzmat-natury-w-malarstwie-caspara-davida-friedricha/DVaImwL8M

Matematyka

Nierówności kwadratowe. Funkcja kwadratowa - zastosowania.

Materiał do przejrzenia (teoria):

https://epodreczniki.pl/a/zadania-wstepne/Dly6cGDAk 

https://epodreczniki.pl/a/rownanie-kwadratowe/D1Ct0B4h4 

https://epodreczniki.pl/a/nierownosc-kwadratowa/Drq36iDPl 

Materiały do samodzielnej pracy: pobierz

Biologia

Bioróżnorodność i jej znaczenie

https://epodreczniki.pl/a/bioroznorodnosc-i-jej-znaczenie/D1FBuSNZB

Zagrożenia bioróżnorodności

https://epodreczniki.pl/a/zagrozenia-bioroznorodnosci/DnsGSp5vn

Klasa II

Geografia

Karta pracy: pobierz

Biologia

Autotroficzne odżywianie się roślin

  1. Pokarm jako źródło energii
  2. Barwniki aktywne w fotosyntezie
  3. Przebieg fotosyntezy: a. faza zależna od światła (faza jasna) b. faza niezależna od światła (faza ciemna,  cykl Kalvina).
  4. Znaczenie fotosyntezy.

http://flipbook.nowaera.pl/dokumenty/Flipbook/Biologia-na-czasie-2-podrecznik/files/basic-html/page8.html

Odpowiedz na pytania i przepisz do zeszytu:

  1. Dlaczego fazę jasną nazywa się zależną od światła?
  2. Uzupełnij zdania:

Faza jasna prowadzi do wytworzenia dwóch składników siły asymilacyjnej: ………………………..  i  ……………………… . Faza jasna fotosyntezy zachodzi w ………………………………, …………………………. .

  1. Wypisz w punktach znaczenie fotosyntezy w przyrodzie.

Język polski

„Chłopi” W. S. Reymonta – geneza powieści. Jednostka a zbiorowość w powieści.

https://epodreczniki.pl/a/dzieje-rodu-borynow-w-kregu-chlopskiej-epopei-wladyslawa-stanislawa-reymonta/Du5YBn6QP

https://epodreczniki.pl/a/jesien-w-lipcach-w-kregu-estetyki-powiesciowej-reymonta/D4B4Vpgmu

Klasa III, semestr 5

Biologia

Homeostaza
1. Definicja pojęcia homeostaza.
2. Mechanizmy homeostatyczne na przykładzie termoregulacji, osmoregulacji, utrzymywania właściwego ciśnienia krwi i rytmów dobowych.
3. Współdziałanie układów narządów w utrzymywaniu homeostazy.
4. Przykładowe czynniki zaburzające homeostazę.
5. Reakcje organizmu na stres jako czynnik zaburzający homeostazę.
6. Sposoby ograniczenia negatywnego wpływu stresu na zdrowie.
Proszę przepisać temat i punkty do zeszytu, zapoznać się z treścią tematu

http://www.kzf.ump.edu.pl/Lekarski%20I%20rok/Homeostaza.pdf

https://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/homeostaza

a następnie opracować pisemnie w zeszycie punkty 1, 4 ,5 i 6.

Język polski

Jak budować wypowiedź ustną

Opracowanie

 https://portal.librus.pl/rodzina/artykuly/przepis-na-mature-ustna-z-jezyka-polskiego

https://epodreczniki.pl/a/jak-komponowac-logiczna-i-skuteczna-wypowiedz/DVfSPTmLu

https://epodreczniki.pl/a/o-sztuce-argumentowania-w-wypowiedziach-ustnych/D10jfBInH

Geografia

Karta pracy: pobierz

Klasa III, semestr 6

Język angielski

Przykładowy zestaw maturalny - pisemny i ustny. 

https://1drv.ms/u/s!AnxgWPMOuFZzg1WSD_yX9IgmY9Mv?e=W6AEaN

https://1drv.ms/u/s!AnxgWPMOuFZzg0hnInjR6FATGEts?e=CmWqx2

zestaw pisemny maturalny nr 3, zestaw ustny nr 3, Use of English

Geografia

Informacja od nauczyciela: pobierz


Zajęcia w dniu 25 kwietnia  2020 r.

Klasa I

Podstawy przedsiębiorczości

Zagadnienia i wskazówki od nauczyciela: pobierz

Historia

 

Semestr 1 

Gospodarcze i społeczne problemy odrodzonej Polski.

https://epodreczniki.pl/a/ii-rzeczpospolita---problemy-integracji-i-odbudowy/DCoqRzzhO

Semestr 2

Stalinizacja Europy Środkowo-Wschodniej.
 
Biologia

Motywy i koncepcje ochrony przyrody.

https://epodreczniki.pl/a/dlaczego-chronimy-przyrode/Dk34QCu6Z

 

Klasa II

Biologia

Oddychanie komórkowe jako przykład reakcji katabolicznej.

http://www.biologia.net.pl/metabolizm/oddychanie-komorkowe.html

  1. Wypisz etapy oddychania komórkowego i przypisz miejsce ich występowania w komórce.
  2. Uzasadnij, że oddychanie komórkowe jest procesem uzyskiwania energii.

Geografia

Karta pracy: pobierz

Historia i społeczeństwo

Semestr 3

Polska powojenna - okres PRL.

https://epodreczniki.pl/a/jak-sie-zylo-w-prl/Dc4NEGcWr

https://epodreczniki.pl/a/przeczytaj/Dezmlgk5T

Semestr 4:

Polska krajem bez stosów - reformacja i kontrreformacja.

https://epodreczniki.pl/a/reforma-katolicka/DKGgFZzaa

 

Klasa III, semestr 5

Geografia

Karta pracy: pobierz

Matematyka

Temat. Reguła mnożenia. Permutacje.

Materiały pomocnicze:

https://www.youtube.com/watch?v=xZAqaQMwcfs 

https://www.youtube.com/watch?v=zfN1nHzWKrw

Zadania: proszę zrobić 10 wybranych zadań – pobierz

Historia i społeczeństwo

Instytucja Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Dziecka.

https://epodreczniki.pl/a/czym-sa-prawa-czlowieka/DKiwj4vMj

https://epodreczniki.pl/a/europejski-system-ochrony-praw-czlowieka/D1AlhvpTY

https://epodreczniki.pl/a/ochrona-praw-i-wolnosci-w-polsce/D1ARJJQGK

 

 

ico

Nowości

 

 

Wizyt:
Dzisiaj: 5Wszystkich: 74071