Plan zajęć publikowany jest na bieżąco przed kolejnym zjazdem. 

 

Pełny harmonogram zjazdów w danym roku szkolnym znajduje się w zakładce

Szanowni słuchacze, przypominamy o: 

a/ obowiązku uczęszczania na zajęcia w wymiarze co najmniej 50% zajęć w każdym miesiącu z każdego przedmiotu 

b/ terminowej opłacie czesnego (do ostatniego dnia bieżącego miesiąca) przez okres 12 miesięcy danego roku kalendarzowego. W przypadku nieuregulowania wpłaty czesnego w terminie naliczana jest kara w wysokości 20 złotych za każdy miesiąc zwłoki oraz nie wydaje się zaświadczeń do  KRUS i ZUS o kontynuowaniu nauki.


Uwaga - termin składania prac kontrolnych: do końca października.


Sobota,  26 października  2019 r.

Klasa

Pierwsza

Druga

Trzecia

godziny zajęć

semestr 1

semestr 3

semestr 4

semestr 5

semestr 6

8.00 – 8.45

WOS

(3/8)

biologia 

 (5/37)

biologia

(5/36)

jęz. angielski

(11/17)

jęz. angielski

(11/27)

8.50 – 9.35

WOS

(4/8)

biologia  

 (6/37)

biologia

(6/36)

jęz. angielski

(12/17)

jęz. angielski

(12/27)

9.40 – 10.25

j. polski

(5/29)

jęz. angielski

(9/18)

jęz. angielski

(9/18)

biologia     

(5/33)

biologia

(13/19)

10.30 – 11.15

j. polski

(6/29)

jęz. angielski

(10/18)

jęz. angielski

(10/18)

biologia      

(6/33)

biologia

(14/19)

11.20 – 12.05

chemia

(6/7)

biologia  

 (7/37)

biologia  

(7/37)

język polski

(18/39)

-----------------

12.10 – 12.55

chemia

(7/7)

konsultacje instruktażowe

biologia  

(8/37)

biologia  

(8/37)

język polski

(19/39)

-----------------

13.00 – 13.45

-------------

biologia  

 (9/37)

biologia  

(9/37)

biologia   

 (7/33)

-----------


 

Terminy zjazdów w nowym roku szkolnym tutaj

 

 

Nowości

 

 

Wizyt:
Dzisiaj: 5Wszystkich: 54577