Plan zajęć publikowany jest na bieżąco przed kolejnym zjazdem. 

 

Pełny harmonogram zjazdów w danym roku szkolnym znajduje się w zakładce


Szanowni słuchacze, przypominamy o: 

a/ obowiązku uczęszczania na zajęcia w wymiarze co najmniej 50% zajęć w każdym miesiącu z każdego przedmiotu 

b/ terminowej opłacie czesnego (do ostatniego dnia bieżącego miesiąca) przez okres 12 miesięcy danego roku kalendarzowego. W przypadku nieuregulowania wpłaty czesnego w terminie naliczana jest kara w wysokości 20 złotych za każdy miesiąc zwłoki oraz nie wydaje się zaświadczeń do  KRUS i ZUS o kontynuowaniu nauki.


Sobota,    13 kwietnia  2019 r.

Klasa

Pierwsza

Druga

Trzecia

godziny zajęć

semestr 1

semestr 2

semestr 3

semestr 4

semestr 5

semestr 6

8.00 – 8.45

jęz. polski

(21/29)

jęz. polski

(21/29)

biologia

(25/37)

biologia

(25/36)

matematyka

(17/28)

matematyka

(17/18)

8.50 – 9.35

jęz. polski

(22/29)

jęz. polski

(22/29)

biologia

(26/37)

biologia

(26/36)

matematyka

(18/28)

matematyka

(18/18)

konsultacje instruktażowe

9.40 – 10.25

jęz. angielski (17/22)

jęz. angielski (17/20)

matematyka

(15/29)

matematyka

(15/29)

matematyka

(19/28)

matematyka

EGZ ustny

10.30 – 11.15

jęz. angielski (18/22)

jęz. angielski (18/20)

matematyka

(16/29)

matematyka

(16/29)

matematyka

(20/28)

 

11.20 – 12.05

informatyka

(1/10)

informatyka

(1/10)

jęz. angielski (15/18)

jęz. angielski (15/18)

jęz. angielski

(30/42)

 

12.10 – 12.55

informatyka

(2/10)

informatyka

(2/10)

jęz. angielski

(16/18)

jęz. angielski

(16/18)

jęz. angielski

(31/42)

 

13.00 – 13.45

fizyka

(3/10)

fizyka

(3/10)

jęz. angielski (17/18)

jęz. angielski (17/18)

jęz. angielski

(32/42)

 

13.50 – 14.35

fizyka

(4/10)

fizyka

(4/10)

biologia

(27/37)

biologia

(27/36)

jęz. angielski

(33/42)

 

 

Nowości

 

 

Wizyt:
Dzisiaj: 19Wszystkich: 47367