Plan zajęć publikowany jest na bieżąco przed kolejnym zjazdem. 

 

Pełny harmonogram zjazdów w danym roku szkolnym znajduje się w zakładce


Szanowni słuchacze, przypominamy o: 

a/ obowiązku uczęszczania na zajęcia w wymiarze co najmniej 50% zajęć w każdym miesiącu z każdego przedmiotu 

b/ terminowej opłacie czesnego (do ostatniego dnia bieżącego miesiąca) przez okres 12 miesięcy danego roku kalendarzowego. W przypadku nieuregulowania wpłaty czesnego w terminie naliczana jest kara w wysokości 20 złotych za każdy miesiąc zwłoki oraz nie wydaje się zaświadczeń do  KRUS i ZUS o kontynuowaniu nauki.


Czwartek,  20 grudnia  2018 r.

Klasa

Pierwsza

Druga

Trzecia

godziny zajęć

semestr 1

semestr 2

semestr 3

semestr 4

semestr 5

semestr 6

15.40 – 16.25

jęz. polski

(26/29)

jęz. polski

(26/29)

biologia

(22/37)

-------------

geografia

(26/30)

jęz. polski

konsultacje indywidualne

16.30 – 17.15

jęz. polski

(27/29)

jęz. polski

(27/29)

historia i społeczeństwo

EGZ USTNY

historia i społeczeństwo

EGZ USTNY

matematyka

(24/28)

matematyka

konsultacje indywidualne

17.20 – 18.05

historia

EGZ USTNY

historia

EGZ USTNY

jęz. polski

(31/31)

kons. instruktażowe

jęz. polski

(31/32)

matematyka

(25/28)

matematyka

konsultacje indywidualne

18.10 

WIGILIA SZKOLNA

Nowości

 

 

Wizyt:
Dzisiaj: 10Wszystkich: 39074