Plan zajęć publikowany jest na bieżąco przed kolejnym zjazdem. 

 

Pełny harmonogram zjazdów w danym roku szkolnym znajduje się w zakładce


Szanowni słuchacze, przypominamy o: 

a/ obowiązku uczęszczania na zajęcia w wymiarze co najmniej 50% zajęć w każdym miesiącu z każdego przedmiotu 

b/ terminowej opłacie czesnego (do ostatniego dnia bieżącego miesiąca) przez okres 12 miesięcy danego roku kalendarzowego. W przypadku nieuregulowania wpłaty czesnego w terminie naliczana jest kara w wysokości 20 złotych za każdy miesiąc zwłoki oraz nie wydaje się zaświadczeń do  KRUS i ZUS o kontynuowaniu nauki.


Sobota,    20  października  2018 r.

Klasa

Pierwsza

Druga

Trzecia

godziny zajęć

semestr 1

semestr 2

semestr 3

semestr 4

semestr 5

semestr 6

8.00 – 8.45

jęz. polski

(11/29)

jęz. polski

(11/29)

biologia

(5/37)

------------

matematyka

(13/28)

matematyka

(13/16)

8.50 – 9.35

jęz. polski

(12/29)

jęz. polski

(12/29)

biologia

(6/37)

-------------

matematyka

(14/28)

matematyka

(14/16)

9.40 – 10.25

podstawy przedsiębiorczości

(3/10)

podstawy przedsiębiorczości

(3/10)

matematyka

(13/28)

matematyka

(13/28)

jęz. polski

(13/40)

jęz. polski

(13/22)

10.30 – 11.15

podstawy przedsiębiorczości

(4/10)

podstawy przedsiębiorczości

(4/10)

matematyka

(14/28)

matematyka

(14/28)

jęz. polski

(14/40)

jęz. polski

(14/22)

11.20 – 12.05

podstawy przedsiębiorczości

(5,6/10)

podstawy przedsiębiorczości

(5,6/10)

jęz. polski

(18/31)

jęz. polski

(18/32)

biologia/geografia

(16/30)/(11/30)

biologia/geografia

(16/21)/(11/21)

12.10 – 12.55

historia

(11/17)

historia

(11/17)

jęz. polski

(19/31)

jęz. polski

(19/32)

biologia/geografia

(17/30)/(12/30)

biologia/geografia

(17/21)/(12/21)

13.00 – 13.45

historia

(12/17)

historia

(12/17)

geografia

(13/37)

geografia

(13/36)

jęz. polski

(15/40)

jęz. polski

(15/22)

13.50 – 14.35

historia

(13,14/17)

historia

(13,14/17)

geografia

(14/37)

geografia

(14/36)

jęz. polski

(16,17/40)

jęz. polski

(16,17/22)

14.40 – 15.25

biologia

(9/10)

biologia

(9/20)

historia i społeczeństwo

(5/11)

historia i społeczeństwo

(5/12)

historia i społeczeństwo

(5/12)

------------

15.30 – 16.15

biologia

(10/10)
zajęcia instruktażowe

biologia

(10/20)

historia i społeczeństwo

(6/11)

historia i społeczeństwo

(6/12)

historia i społeczeństwo

(6/12)

------------

Suma godzin

(sobota)

12

12

10

8

11

9

Suma godzin

(czwartek+sobota)

18

18

16

14

17

15

Suma godzin

(4,6,18,20 pażdz.)

30

30

30

24

27

26

50% obecn.

15

15

15

12

14

13

 

Sobota,    27  października  2018 r.

Klasa

Pierwsza

Druga

Trzecia

godziny zajęć

semestr 1

semestr 2

semestr 3

semestr 4

semestr 5

semestr 6

8.00 – 8.45

jęz. polski

(13/29)

jęz. polski

(13/29)

biologia

(7/37)

------------

biologia/geografia

(18/30)/(13/30)

biologia/geografia

(18/21)/(13/21)

8.50 – 9.35

jęz. polski

(14/29)

jęz. polski

(14/29)

biologia

(8/37)

-------------

biologia/geografia

(19/30)/(14/30)

biologia/geografia

(19/21)/(14/21)

9.40 – 10.25

WOS

(1/8)

biologia

(11/20)

geografia

(15/37)

geografia

(15/36)

jęz. polski

(18/40)

jęz. polski

(18/22)

10.30 – 11.15

WOS

(2/8)

biologia

(12/20)

geografia

(16/37)

geografia

(16/36)

jęz. polski

(19/40)

jęz. polski

(19/22)

11.20 – 12.05

historia

(15/17)

historia

(15/18)

jęz. polski

(20/31)

jęz. polski

(20/32)

biologia/geografia

(20/30)/(15/30)

biologia/geografia

(20/21)/(15/21)

12.10 – 12.55

historia

(16/17)

historia

(16/18)

jęz. polski

(21/31)

jęz. polski

(21/32)

biologia/geografia

(21,22/30)/
(16,17/30)

biologia/geografia

(21/21)/
(16,17/21)

biologia – konsultacje instruktażowe

13.00 – 13.45

historia

(17/17)

konsultacje instruktażowe

historia

(17,18/18)

konsultacje instruktażowe

geografia

(17,18/37)

geografia

(17,18/36)

jęz. polski

(20,21/40)

jęz. polski

(20,21/22)

13.50 – 14.35

podstawy przedsiębiorczości

(7/10)

podstawy przedsiębiorczości

(7/10)

historia i społeczeństwo

(7/11)

historia i społeczeństwo

(7/12)

historia i społeczeństwo

(7/12)

jęz. polski

(22/22)

konsultacje instruktażowe

14.40 – 15.25

podstawy przedsiębiorczości

(8/10)

podstawy przedsiębiorczości

(8/10)

historia i społeczeństwo

(8/11)

historia i społeczeństwo

(8/12)

historia i społeczeństwo

(8/12)

------------

15.30 – 16.15

podstawy przedsiębiorczości

(9,10/10)

konsultacje instruktażowe

podstawy przedsiębiorczości

(9,10/10)

konsultacje instruktażowe

historia i społeczeństwo

(9,10/11)

historia i społeczeństwo

(9,10/12)

historia i społeczeństwo

(9,10/12)

------------

Suma godzin

(sobota)

11

12

12

10

13

9

Suma godzin

(czwartek+sobota)

11

12

12

10

13

9

Suma godzin

(4,6,18,20,27 pażdz.)

39

40

42

34

41

35

50% obecn.

20

20

21

17

21

18

Przedmiot

Liczba godzin, które się odbyły  we wrześniu i w październiku

Język polski

6+8(14)/29

6+8(14)/29

11+10(21)/31

11+10(21)/32

8+13(21)/40

8+14(22)/22

Język angielski

12+2(14)/22

12+2(14)/22

10+2(12)/18

10+2(12)/42

11+2(13)/42

11+2(13)/27

Matematyka

2+2(4)/19

2+2(4)/16

6+8(14)/28

6+8(14)/28

8+6(14)/28

8+6(14)/16

Historia

8+9(17)/17

8+10(18)/18

--------

-------

---------

-------

WOS

0+2(2)/8

--------

---------

-------

--------

------

Podstawy przedsiębiorczości

0+10(10)/10

0+10(10)/10

---------

-------

--------

-------

Geografia

6+2(8)/10

6+2(8)/10

10+8(18)/37

10+8(18)/38

8+9(17)/30

8+9(17)/21

Biologia

6+4(10)/10

6+4(10)/20

0+8(8)/37

------

8+14(22)/30

8+13(21)/21

Chemia

0/7

0/7

-------

------

-------

--------

Fizyka

0+2(2)/10

0+2(2)/10

-------

-------

-------

--------

Informatyka

0+0(0)/10

0+0(0)/10

-------

-------

-------

--------

Historia i społeczeństwo

-----------

-----------

4+6(10)/11

4+6(10)/12

4+6(10)/12

--------

Suma godzin

(09.)+(10.)

40+39(79)

40+40(80)

41+42(83)

41+34(75)

47+41(88)

43+35(78)

50% obecn.

40

40

42

38

44

39

 

Nowości

 

 

Wizyt:
Dzisiaj: 1Wszystkich: 35965