Plan zajęć publikowany jest na bieżąco przed kolejnym zjazdem. 

 

Pełny harmonogram zjazdów w danym roku szkolnym znajduje się w zakładce


Szanowni słuchacze, przypominamy o: 

a/ obowiązku uczęszczania na zajęcia w wymiarze co najmniej 50% zajęć w każdym miesiącu z każdego przedmiotu 

b/ terminowej opłacie czesnego (do ostatniego dnia bieżącego miesiąca) przez okres 12 miesięcy danego roku kalendarzowego. W przypadku nieuregulowania wpłaty czesnego w terminie naliczana jest kara w wysokości 20 złotych za każdy miesiąc zwłoki oraz nie wydaje się zaświadczeń do  KRUS i ZUS o kontynuowaniu nauki.


Czwartek,  28 lutego  2019 r.

Klasa

Pierwsza

Druga

Trzecia

godziny zajęć

semestr 1

semestr 2

semestr 3

semestr 4

semestr 5

semestr 6

15.40 – 16.25

jęz. polski

(5/29)

jęz. polski

(5/29)

jęz. angielski

(5/18)

jęz. angielski

(5/18)

geografia

(8/30)

biologia/geografia

(8/19)

16.30 – 17.15

jęz. polski

(6/29)

jęz. polski

(6/29)

jęz. angielski

(6/18)

jęz. angielski

(6/18)

geografia

(9/30)

biologia/geografia

(9/19)

17.20 – 18.05

jęz. angielski

(5/22)

jęz. angielski

(5/20)

jęz. polski

(6/31)

jęz. polski

(6/31)

matematyka

(7/28)

matematyka

(7/18)

18.10 – 18.55

jęz. angielski

(6/22)

jęz. angielski

(6/20)

jęz. polski

(7/31)

jęz. polski

(7/31)

matematyka

(8/28)

matematyka

(8/18)

19.00 – 19.45

matematyka

(5/19)

matematyka

(5/20)

geografia

(8/37)

geografia

(8/36)

jęz. angielski

(5/42)

jęz. angielski

(5/27)

19.50 – 20.35

matematyka

(6/19)

matematyka

(6/20)

geografia

(9/37)

geografia

(9/36)

jęz. angielski

(6/42)

jęz. angielski

(6/27)

Suma godzin

(czwartek)

6

6

6

6

6

6

Przedmiot

Liczba godzin, które się odbyły w lutym

Język polski

6/29

6/29

7/31

7/31

9/40

9/22

Język angielski

6/22

6/20

6/18

6/18

6/42

6/27

Matematyka

6/19

6/20

6/28

6/29

8/28

8/18

Historia

4/17

4/18

--------

-------

---------

-------

WOS

0/8

0/7

---------

-------

--------

------

Podstawy przedsiębiorczości

3/10

3/10

---------

-------

--------

-------

Geografia

5/10

5/10

9/37

9/36

9/30

9/19

Biologia

2/10

2/10

4/37

4/36

-------

9/19

Chemia

0/7

0/8

-------

-------

-------

--------

Fizyka

0/10

0/10

-------

-------

-------

--------

Informatyka

0/10

0/10

-------

-------

-------

--------

Historia i społeczeństwo

-----------

-----------

0/11

0/12

0/12

--------

Suma godzin

32

32

32

32

32

32

50% obecn.

16

16

16

16

16

16

 

Nowości

 

 

Wizyt:
Dzisiaj: 31Wszystkich: 44115