UWAGA SŁUCHACZE: od 24.10.2020 zajęcia odbywają się zdalnie na platformie TEAMS.  Udział w zajęciach zdalnych jest obowiązkowy. Aktywne uczestnictwo w lekcjach zdalnych jest liczone jako obecność w dzienniku (nauczyciel sprawdza listę obecności po każdej lekcji i wpisuje do dziennika zajęć).

Nieobecność na zajęciach uniemożliwia dokonanie klasyfikacji, co skutkuje niepromowaniem na wyższy semestr. Słuchacz, który nie ma wymaganej frekwencji (tj. obecności w wymiarze minimum 50% z każdego przedmiotu), jest z danego przedmiotu nieklasyfikowany. Nie będzie miał prawa zdawania egzaminów w terminie dodatkowym i poprawkowym. W konsekwencji nie dostanie promocji i zostanie skreślony z listy słuchaczy lub będzie powtarzał semestr.

Logowanie na platformę Teams (nazwa użytkownika i hasło zostało Państwu przekazane w prywatnej wiadomości):
https://login.microsoftonline.com/

Jak zalogować się do aplikacji:

https://www.youtube.com/watch?v=YatqyQEXH_8

Jak dołączyć do zdalnej lekcj:

https://www.youtube.com/watch?v=z-codoeoAR06 maja  2021 r. - czwartek 

Klasa

Pierwsza

Druga

Trzecia

godziny zajęć

semestr 1

semestr 2

semestr 3

semestr 4

semestr 5

15.40 – 16.25

jęz. polski

(17/28)

jęz. polski

(17/28)

matematyka

(14/28)

matematyka

(14/29)

geografia

(25/33)

16.30 – 17.15

jęz. polski

(18/28)

jęz. polski

(18/28)

matematyka

(15/28)

matematyka

(15/29)

geografia

(26/33)

17.20 – 18.05

matematyka

(18/21)

matematyka

(18/21)

biologia

(17/37)

biologia

(17/36)

biologia

(17/33)

18.10 – 18.55

matematyka

(19/21)

matematyka

(19/21)

biologia

(18/37)

biologia

(18/36)

biologia

(18/33)

19.00 – 19.45

biologia    (11/12)

biologia    (11/12)

geografia

(26/37)

geografia

(26/36)

matematyka

(22/28)

19.50 – 20.35

biologia    (12/12)

konsultacje instruktażowe

biologia    (12/12)

konsultacje instruktażowe

geografia

(27/37)

geografia

(27/36)

matematyka

(23/28)

Suma godzin (czwartek)

6

6

6

6

6

 

8 maja  2021 r. - sobota

Klasa

Pierwsza

Druga

Trzecia

godziny zajęć

semestr 1

semestr 2

semestr 3

semestr 4

semestr 5

8.00 – 8.45

historia

(7/14)

historia

(7/14)

biologia

(19/37)

biologia

(19/36)

geografia

(27/33)

8.50 – 9.35

historia

(8/14)

historia

(8/14)

biologia

(20/37)

biologia

(20/36)

geografia

(28/33)

9.40 – 10.25

WOS

(5/9)

WOS

(5/9)

geografia

(28/37)

geografia

(28/36)

matematyka

(24/28)

10.30 – 11.15

WOS

(6/9)

WOS

(6/9)

geografia

(29/37)

geografia

(29/36)

matematyka

(25/28)

11.20 – 12.05

fizyka

(3/8)

fizyka

(3/8)

geografia

(30/37)

geografia

(30/36)

jęz. polski

(24/39)

12.10 – 12.55

fizyka

(4/8)

fizyka

(4/8)

geografia

(31/37)

geografia

(31/36)

jęz. polski

(25/39)

13.00 – 13.45

matematyka

(20/21)

matematyka

(20/21)

jęz. polski

(22/31)

jęz. polski

(22/31)

geografia

(29/33)

13.50 – 14.35

matematyka

(21/21)

konsultacje instruktażowe

matematyka

(21/21)

konsultacje instruktażowe

jęz. polski

(23/31)

jęz. polski

(23/31)

geografia

(30/33)

14.40 – 15.25

jęz. polski

(19/28)

jęz. polski

(19/28)

matematyka

(16/28)

matematyka

(16/29)

biologia

(19/33)

15.30 – 16.15

jęz. polski

(20/28)

jęz. polski

(20/28)

matematyka

(17/28)

matematyka

(17/29)

biologia

(20/33)

Suma godzin

(sobota)

10

10

10

10

10

Suma godzin

(czwartek+sobota)

16

16

16

16

16

20 maja  2021 r. - czwartek

Klasa

Pierwsza

Druga

Trzecia

godziny zajęć

semestr 1

semestr 2

semestr 3

semestr 4

semestr 5

15.40 – 16.25

jęz. polski

(21/28)

jęz. polski

(21/28)

geografia

(32/37)

geografia

(32/36)

 

biologia

(21/33)

16.30 – 17.15

jęz. polski

(22/28)

jęz. polski

(22/28)

geografia

(33/37)

geografia

(33/36)

 

biologia

(22/33)

17.20 – 18.05

fizyka

(5/8)

fizyka

(5/8)

geografia

(34/37)

geografia

(34/36)

geografia

(31/33)

18.10 – 18.55

fizyka

(6/8)

fizyka

(6/8)

biologia

(21/37)

biologia

(21/36)

geografia

(32/33)

19.00 – 19.45

podstawy przedsiębiorczości

(6/9)

podstawy przedsiębiorczości

(6/9)

biologia

(22/37)

biologia

(22/36)

geografia

(33/33)

konsultacje instruktażowe

19.50 – 20.35

podstawy przedsiębiorczości

(7/9)

podstawy przedsiębiorczości

(7/9)

biologia

(23/37)

biologia

(23/36)

----------------

Suma godzin (czwartek)

6

6

6

6

5

 

22 maja  2021 r. - sobota

Klasa

Pierwsza

Druga

Trzecia

godziny zajęć

semestr 1

semestr 2

semestr 3

semestr 4

semestr 5

8.00 – 8.45

podstawy przedsiębiorczości

(8/9)

podstawy przedsiębiorczości

(8/9)

matematyka

(18/28)

matematyka

(18/29)

biologia

(23/33)

8.50 – 9.35

podstawy przedsiębiorczości

(9/9)

konsultacje instruktażowe

podstawy przedsiębiorczości

(9/9)

konsultacje instruktażowe

matematyka

(19/28)

matematyka

(19/29)

biologia

(24/33)

9.40 – 10.25

jęz. polski

(23/28)

jęz. polski

(23/28)

biologia

(24/37)

biologia

(24/36)

biologia

(25/33)

10.30 – 11.15

jęz. polski

(24/28)

jęz. polski

(24/28)

biologia

(25/37)

biologia

(25/36)

biologia

(26/33)

11.20 – 12.05

historia

(9/14)

historia

(9/14)

biologia

(26/37)

biologia

(26/37)

jęz. polski

(26/39)

12.10 – 12.55

historia

(10/14)

historia

(10/14)

jęz. polski

(24/31)

jęz. polski

(24/31)

jęz. polski

(27/39)

13.00 – 13.45

WOS

(7/9)

WOS

(7/9) 

 

jęz. polski

(25/31)

jęz. polski

(25/31)

jęz. polski

(28/39)

13.50 – 14.35

WOS

(8/9)

WOS

(8/9)

jęz. polski

(26/31)

jęz. polski

(26/31)

jęz. polski

(29/39)

14.40 – 15.25

---------------

----------------

jęz. polski

(27/31)

jęz. polski

(27/31)

jęz. polski

(30/39)

Suma godzin

(sobota)

8

8

9

9

9

Suma godzin

(czwartek+sobota)

14

14

15

15

14

 

27 maja  2021 r. - czwartek

Klasa

Pierwsza

Druga

Trzecia

godziny zajęć

semestr 1

semestr 2

semestr 3

semestr 4

semestr 5

15.40 – 16.25

historia

(11/14)

historia

(11/14)

biologia

(27/37)

biologia

(27/36)

--------------

16.30 – 17.15

historia

(12/14)

historia

(12/14)

biologia

(28/37)

biologia

(28/36)

jęz. polski

(31/39)

17.20 – 18.05

historia

(13/14)

historia

(13/14)

biologia

(29/37)

biologia

(29/36)

jęz. polski

(32/39)

18.10 – 18.55

historia

(14/14)

konsultacje instruktażowe

historia

(14/14)

konsultacje instruktażowe

matematyka

(20/28)

matematyka

(20/29)

jęz. polski

(33/39)

19.00 – 19.45

geografia

(12/12)

konsultacje instruktażowe

geografia

(12/12)

konsultacje instruktażowe

matematyka

(25128)

matematyka

(21/29)

biologia

(27/33)

19.50 – 20.35

---------------

--------------

matematyka

(22/28)

matematyka

(22/29)

biologia

(28/33)

Suma godzin (czwartek)

5

5

6

6

5

 

5 czerwca  2021 r. - sobota

Klasa

Pierwsza

Druga

Trzecia

godziny zajęć

semestr 1

semestr 2

semestr 3

semestr 4

semestr 5

8.00 – 8.45

------------

-------------

biologia

(30/37)

biologia

(30/36)

------------

8.50 – 9.35

jęz. polski

(25/28)

jęz. polski

(25/28)

matematyka

(23/28)

matematyka

(23/29)

biologia

(29/33)

9.40 – 10.25

jęz. polski

(26/28)

jęz. polski

(26/28)

matematyka

(24/28)

matematyka

(24/29)

biologia

(30/33)

10.30 – 11.15

jęz. polski

(27/28)

jęz. polski

(27/28)

matematyka

(25/28)

matematyka

(25/29)

biologia

(31/33)

11.20 – 12.05

jęz. polski

(28/28)

konsultacje instruktażowe

jęz. polski

(28/28)

konsultacje instruktażowe

matematyka

(26/28)

matematyka

(26/29)

biologia

(32/33)

12.10 – 12.55

informatyka

(8/9)

informatyka

(8/9)

jęz. polski

(28/31)

jęz. polski

(28/31)

biologia

(33/33)

konsultacje instruktażowe

13.00 – 13.45

informatyka

(9/9)

konsultacje instruktażowe

informatyka

(9/9)

konsultacje instruktażowe

jęz. polski

(29/31)

jęz. polski

(29/31)

jęz. polski

(34/39)

13.50 – 14.35

fizyka

(7/8)

fizyka

(7/8)

biologia

(31/37)

biologia

(31/36)

jęz. polski

(35/39)

14.40 – 15.25

fizyka

(8/8)

konsultacje instruktażowe

fizyka

(8/8)

konsultacje instruktażowe

biologia

(32/37)

biologia

(32/36)

jęz. polski

(36/39)

15.30 – 16.15

----------------

---------------

-------------

---------------

jęz. polski

(37/39)

Suma godzin

(sobota)

9

9

9

9

9

 

10 czerwca  2021 r. - czwartek

Klasa

Pierwsza

Druga

Trzecia

godziny zajęć

semestr 1

semestr 2

semestr 3

semestr 4

semestr 5

15.40 – 16.25

jęz. angielski

(15/18)

jęz. angielski

(15/18)

biologia

(33/37)

biologia

(33/36)

jęz. polski

(38/39)

16.30 – 17.15

jęz. angielski

(16/18)

jęz. angielski

(16/18)

biologia

(34/37)

biologia

(34/36)

jęz. polski

(39/39)

konsultacje instruktażowe

17.20 – 18.05

jęz. angielski

(17/18)

jęz. angielski

(17/18)

geografia

(35/37)

geografia

(35/36)

 

matematyka

(26/28)

18.10 – 18.55

jęz. angielski

(18/18)

konsultacje instruktażowe

jęz. angielski

(18/18)

konsultacje instruktażowe

geografia

(36/37)

geografia

(36/36)

konsultacje instruktażowe

matematyka

(27/28)

19.00 – 19.45

WOS

(9/9)

konsultacje instruktażowe

WOS

(9/9)

konsultacje instruktażowe

geografia

(37/37)

konsultacje instruktażowe

geografia

konsultacje indywidualne

matematyka

(28/28)

konsultacje instruktażowe

Suma godzin (czwartek)

5

5

5

4

5

 

12 czerwca  2021 r. - sobota   

Klasa

Druga

godziny zajęć

semestr 3

semestr 4

8.00 – 8.45

matematyka

(27/28)

matematyka

(27/29)

8.50 – 9.35

matematyka

(28/28)

konsultacje instruktażowe

matematyka

(28/29)

9.40 – 10.25

matematyka

konsultacje indywidualne

matematyka

(29/29)

konsultacje instruktażowe

10.30 – 11.15

jęz. polski

(30/31)

jęz. polski

(30/31)

11.20 – 12.05

jęz. polski

(31/31)

konsultacje instruktażowe

jęz. polski

(31/31)

konsultacje instruktażowe

12.10 – 12.55

biologia

(35/37)

biologia

(35/36)

13.00 – 13.45

biologia

(36/37)

 

biologia

(36/36)

konsultacje instruktażowe

13.50 – 14.35

biologia

(37/37)

konsultacje instruktażowe

biologia

konsultacje indywidualne

 

Suma godzin

(sobota)

7

7

Suma godzin

(czwartek+sobota)

12

11

Egzaminy semestralne: 12.06, 17.06, 19.06.2021

 

Pełny harmonogram zajęć dostępny na stronie Harmonogram zajęć

   

ico

Nowości

 

 

Wizyt:
Dzisiaj: 7Wszystkich: 83207