Plan zajęć publikowany jest na bieżąco przed kolejnym zjazdem. 

 

Pełny harmonogram zjazdów w danym roku szkolnym znajduje się w zakładce

Szanowni słuchacze, przypominamy o: 

a/ obowiązku uczęszczania na zajęcia w wymiarze co najmniej 50% zajęć w każdym miesiącu z każdego przedmiotu 

b/ terminowej opłacie czesnego (do ostatniego dnia bieżącego miesiąca) przez okres 12 miesięcy danego roku kalendarzowego. W przypadku nieuregulowania wpłaty czesnego w terminie naliczana jest kara w wysokości 20 złotych za każdy miesiąc zwłoki oraz nie wydaje się zaświadczeń do  KRUS i ZUS o kontynuowaniu nauki.


Harmonogram egzaminów w sesji zimowej tutajCzwartek,   12 grudnia  2019 r.

Klasa

Pierwsza

Druga

Trzecia

godziny zajęć

sem 1

sem 3

sem 4

sem 5

sem 6

15.40 – 16.25

biologia    konsultacje indywidualne

jęz. polski (27/31)

jęz. polski (27/31)

geografia     (22/33)

konsultacje indywidualne

16.30 – 17.15

matematyka       (16/19)

jęz. polski (28/31)

jęz. polski (28/31)

 geografia    (23/33)

jęz. angielski (23/27)

17.20 – 18.05

matematyka       (17/19)

jęz. polski (29/31)

jęz. polski (29/31)

geografia    (24/33)

jęz. angielski (24/27)

18.10 – 18.55

jęz. angielski (17/22)

geografia  (24/37)

geografia  (24/36)

jęz. polski (31/39)

jęz. polski konsultacje indywidualne

19.00 – 19.45

jęz. angielski (18/22)

geografia  (25/37)

geografia  (25/36)

biologia     (25/33)

konsultacje indywidualne

19.50 – 20.35

jęz. angielski (19/22)

geografia  (26/37)

geografia  (26/36)

 biologia    (26/33)

konsultacje indywidualne

20.40 – 21.25

--------------

-------------

------------

biologia    (27/33)

------------

Suma godzin (czwartek)

5

6

6

7

2


Sobota,    14 grudnia  2019 r.

Klasa

Pierwsza

Druga

Trzecia

 godziny zajęć

sem 1

sem 3

sem 4

sem 5

sem 6

8.00 – 8.45

matematyka       (18/19)

biologia    (25/37)

biologia    (25/36)

konsultacje indywidualne

konsultacje indywidualne

8.50 – 9.35

matematyka       (19/19)

konsultacje instruktażowe 

biologia    (26/37)

biologia    (26/36)

konsultacje indywidualne

konsultacje indywidualne

9.40 – 10.25

podstawy przedsiębiorczości
(9/10)

matematyka       (22/28)

matematyka       (22/29)

biologia     (28/33)

konsultacje indywidualne

10.30 – 11.15

podstawy przedsiębiorczości
(10/10)

konsultacje instruktażowe         

matematyka       (23/28)

matematyka       (23/29)

 biologia    (29/33)

konsultacje indywidualne

11.20 – 12.05

fizyka     (7/10)

matematyka       (24/28)

matematyka       (24/29)

biologia    (30/33)

konsultacje indywidualne

12.10 – 12.55

fizyka     (8/10)

matematyka       (25/28)

matematyka       (25/29)

matematyka       (19/28)

konsultacje indywidualne

13.00 – 13.45

informatyka    (7/10)

biologia    (27/37)

biologia    (27/36)

konsultacje indywidualne

konsultacje indywidualne

13.50 – 14.35

informatyka    (8/10)

biologia    (28/37)

biologia    (28/36)

konsultacje indywidualne

konsultacje indywidualne

14.40 – 15.25

------------

biologia    (29/37)

biologia    (29/36)

konsultacje indywidualne

konsultacje indywidualne

15.30 – 16.15

----------

biologia    (30/37)

biologia    (30/36)

konsultacje indywidualne

konsultacje indywidualne

Suma godzin (sobota)

8

10

10

4

-----

Suma godzin (czwartek+sobota)

13

16

16

11

2

50% obecn.

7

8

8

6

1

 

Czwartek,   19 grudnia  2019 r.

Klasa

Pierwsza

Druga

Trzecia

godziny zajęć

sem 1

sem 3

sem 4

sem 5

sem 6

15.40 – 16.25

historia       (16/17)

jęz. polski (30/31)

jęz. polski (30/31)

biologia     (31/33)

konsultacje indywidualne

16.30 – 17.15

historia       (17/17)

konsultacje instruktażowe

jęz. polski (31/31)

konsultacje instruktażowe

jęz. polski (31/31)

konsultacje instruktażowe

 j. angielski 

konsultacje indywidualne

jęz. angielski (25/27)

17.20 – 18.05

jęz. angielski (20/22)

geografia  (27/37)

geografia  (27/36)

matematyka    (20/28)

biologia/geografia

konsultacje indywidualne

18.10 – 18.55

jęz. angielski (21/22)

geografia  (28/37)

geografia  (28/36)

matematyka    (21/28)

konsultacje indywidualne

19.00 – 19.45

-----------

biologia  (31/37)

biologia  (31/36)

geografia    (25/33)

konsultacje indywidualne

19.50 – 20.35

------------

biologia  (32/37)

biologia  (32/36)

geografia    (26/33)

konsultacje indywidualne

20.40 – 21.25

--------------

-------------

------------

biologia    (32/33)

------------

Suma godzin (czwartek)

4

6

6

6

1

 

Sobota,    4 stycznia  2020 r.

Klasa

Pierwsza

Druga

Trzecia

godziny zajęć

sem 1

sem 3

sem 4

sem 5

sem 6

8.00 – 8.45

fizyka     (9/10)

biologia    (33/37)

biologia    (33/36)

jęz. polski (32/39)

konsultacje indywidualne

8.50 – 9.35

fizyka     (10/10)

konsultacje instruktażowe         

biologia    (34/37)

biologia    (34/36)

jęz. polski (33/39)

konsultacje indywidualne

9.40 – 10.25

jęz. angielski (22/22)

konsultacje instruktażowe

biologia    (35/37)

biologia    (35/36)

geografia     (27/33)

konsultacje indywidualne

10.30 – 11.15

jęz. polski      (19/29)

jęz. angielski (17/18)

jęz. angielski (17/18)

 geografia    (28/33)

konsultacje indywidualne

11.20 – 12.05

jęz. polski      (20/29)

jęz. angielski (18/18)

konsultacje instruktażowe

jęz. angielski (18/18)

konsultacje instruktażowe

geografia    (29/33)

konsultacje indywidualne

12.10 – 12.55

jęz. polski      (21/29)

geografia    (29/37)

geografia   (29/36)

jęz. angielski

konsultacje indywidualne

jęz. angielski (26/27)

13.00 – 13.45

jęz. polski      (22/29)

geografia    (30/37)

geografia   (30/36)

jęz. angielski konsultacje indywidualne

jęz. angielski (27/27)

konsultacje instruktażowe

13.50 – 14.35

-----------

geografia    (31/37)

geografia   (31/36)

matematyka       (22/28)

konsultacje indywidualne

14.40 – 15.25

------------

geografia    (32/37)

geografia   (32/36)

matematyka       (23/28)

konsultacje indywidualne

15.30 – 16.15

----------

geografia    (33/37)

geografia   (33/36)

matematyka       (24/28)

konsultacje indywidualne

16.20 – 17.05

-------------

-------------

-----------

biologia    (33/33)

konsultacje instruktażowe

------------

Suma godzin (sobota)

7

10

10

9

2

50% obecn.

4

5

5

5

1

 

Czwartek,   9 stycznia  2020 r.

Klasa

Pierwsza

Druga

Trzecia

godziny zajęć

sem 1

sem 3

sem 4

sem 5

sem 6

15.40 – 16.25

informatyka       (9/10)

geografia  (34/37)

geografia  (34/36)

jęz. polski (34/39)

konsultacje indywidualne

16.30 – 17.15

informatyka       (10/10)

konsultacje instruktażowe

geografia  (35/37)

geografia  (35/36)

jęz. polski (35/39)

konsultacje indywidualne

17.20 – 18.05

jęz. polski (23/29)

geografia  (36/37)

geografia  (36/36)

konsultacje instruktażowe

matematyka (25/28)

konsultacje indywidualne

18.10 – 18.55

jęz. polski  (24/29)

geografia  (37/37)

konsultacje instruktażowe

geografia 

konsultacje indywidualne

matematyka (26/28)

konsultacje indywidualne

19.00 – 19.45

geografia konsultacje indywidualne

matematyka (26/28)

matematyka (26/29)

jęz. polski (36/39)

konsultacje indywidualne

19.50 – 20.35

biologia konsultacje indywidualne

matematyka (27/28)

matematyka (27/29)

jęz. polski (37/39)

konsultacje indywidualne

Suma godzin (czwartek)

6

6

5

6

--------

 

Sobota,   11 stycznia  2020 r.

Klasa

Pierwsza

Druga

Trzecia

 godziny zajęć

sem 1

sem 3

sem 4

sem 5

sem 6

8.00 – 8.45

-----------

biologia    (36/37)

biologia    (36/36)

konsultacje instruktażowe 

matematyka (27/28)

konsultacje indywidualne

8.50 – 9.35

jęz. polski (25/29)

biologia    (37/37)

konsultacje instruktażowe 

biologia

konsultacje indywidualne 

matematyka (28/28)

konsultacje instruktażowe

konsultacje indywidualne

9.40 – 10.25

jęz. polski  (26/29)

matematyka (28/28)

konsultacje instruktażowe 

matematyka (28/29)

geografia     (30/33)

konsultacje indywidualne

10.30 – 11.15

jęz. polski (27/29)

matematyka

konsultacje indywidualne

matematyka (29/29)

konsultacje instruktażowe 

 geografia    (31/33)

konsultacje indywidualne

11.20 – 12.05

jęz. polski  (28/29)

   

geografia     (32/33)

konsultacje indywidualne

12.10 – 12.55

jęz. polski  (29/29)

konsultacje instruktażowe

   

 geografia    (33/33)

konsultacje instruktażowe

konsultacje indywidualne

13.00 – 13.45

     

jęz. polski (38/39)

konsultacje indywidualne

13.50 – 14.35

----------

   

jęz. polski (39/39)

konsultacje instruktażowe

konsultacje indywidualne

Suma godzin (sobota)

5

2

3

8

------

Suma godzin (czwartek+sobota)

11

8

8

14

---------

50% obecn.

6

4

4

7

--------

 

HARMONOGRAM EGZAMINÓW –  sesja zimowa 2019/2020

Forma

Klasa I sem 1

Klasa II sem 3

Klasa II sem 4

Klasa III sem 5

Klasa III sem 6

pisemna

jęz. polski

4.01.2020

jęz. polski

12.12.2019

jęz. polski

12.12.2019

jęz. polski

9.01.2020

jęz. polski

7.12.2019

pisemna

jęz. angielski

19.12.2019

jęz. angielski

11.01.2020

jęz. angielski

11.01.2020

jęz. angielski

19.12.2019

jęz. angielski

19.12.2019

pisemna

matematyka

12.12.2019

matematyka

14.12.2019

matematyka

14.12.2019

matematyka

14.12.2019

matematyka

5.12.2019

ustna

jęz. polski

11.01.2020

jęz. polski

19.12.2019

jęz. polski

19.12.2019

jęz. polski

11.01.2020

jęz. polski

12.12.2019

ustna

jęz. angielski

4.01.2020

jęz. angielski

4.01.2020

jęz. angielski

4.01.2020

jęz. angielski

4.01.2020

jęz. angielski

4.01.2020

ustna

matematyka

14.12.2019

matematyka

9.01.2020

matematyka

9.01.2020

matematyka

9.01.2020

matematyka

7.12.2019

ustna

geografia

9.01.2020

geografia

9.01.2020

geografia

9.01.2020

geografia

11.01.2020

geografia

19.12.2019

ustna

biologia

9.01.2020

biologia

11.01.2020

biologia

11.01.2020

biologia

4.01.2020

biologia

19.12.2019

ustna

historia

19.12.2019

historia i społeczeństwo

28.11.2019

historia i społeczeństwo

28.11.2019

historia i społeczeństwo

28.11.2019

 

----------------

 

ustna

 

chemia

7.12.2019

---------------

----------------

-----------------

-----------------

ustna

fizyka

4.01.2020

---------------

----------------

-----------------

-----------------

ustna

WOS

28.11.2019

---------------

----------------

-----------------

-----------------

ustna

podstawy przedsiębiorczości

14.12.2019

---------------

----------------

-----------------

-----------------

ustna

informatyka

9.01.2020

---------------

----------------

-----------------

-----------------

 

 

 

 

Nowości

 

 

Wizyt:
Dzisiaj: 10Wszystkich: 57643