REKRUTACJA - WARUNKI PRZYJĘCIA 

Do liceum mogą być przyjęte

• osoby dorosłe
• oraz mające 17 lat w przypadkach szczególnych

Prowadzimy stały nabór do wszystkich klas. Przyjmujemy również uczniów w trakcie semestru z innych szkół średnich: liceów dziennych, techników dla młodzieży oraz liceów dla dorosłych. 

Przyjęcie odbywa się na podstawie świadectwa ukończenia gimnazjum, szkoły podstawowej lub zawodowej.

W sprawie zapisu do szkoły prosimy o kontakt telefoniczny, by uzgodnić spotkanie w dogodnym dla Państwa terminie. 

Telefon:  607 135 126 lub 790 878 991


WYMAGANE DOKUMENTY

  • świadectwo ukończenia gimnazjum, szkoły podstawowej lub zawodowej
  • 2 zdjęcia
  • podanie - druk do pobrania poniżej

​Przy zapisie obowiązuje opłata wpisowego - 100 zł.


OPŁATA ZA SZKOŁĘ

Jednorazowa opłata przy zapisie do szkoły - wpisowe - wynosi 100zł. Miesięczna opłata czesnego wynosi 140 zł. Słuchacz ma obowiązek terminowej opłaty czesnego - do ostatniego dnia bieżącego miesiąca - przez okres 12 miesięcy danego roku kalendarzowego. W przypadku nieuregulowania opłaty czesnego w terminie naliczana jest kara w wysokości 20 złotych za każdy miesiąc zwłoki oraz nie wydaje się zaświadczeń do  KRUS i ZUS o kontynuowaniu nauki. Trzymiesięczne opóźnienie w płatnościach jest podstawą do skreślenia z listy słuchaczy.

Informujemy, iż istnieje możliwość wpłaty czesnego na konto szkoły. W tytule wpłaty proszę wpisać: „CZESNE za (miesiąc)" oraz podać swoje imię i nazwisko.


NUMER KONTA SZKOŁY

Nazwa banku: Bank Spółdzielczy w Głownie
nr konta: 52 8787 0000 0000 2785 2000 0001

 

Nowości

 

 

Wizyt:
Dzisiaj: 34Wszystkich: 86192