Warunkiem klasyfikowania słuchacza na kolejny semestr jest uczęszczanie na zajęcia w wymiarze co najmniej 50% zajęć w każdym miesiącu z każdego przedmiotu.

Plan zajęć na poszczególne zjazdy publikujemy na bieżąco w zakładce

Terminarz zjazdów w semestrze zimowym w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w Głownie w roku szkolnym 2018/2019

  Miesiąc

Czwartek, godz. 15.40

Sobota, godz. 8.00

   wrzesień

   11 września

  13 września

  20 września

  22 września

  27 września

 

  październik

  4 października

  6 października

  18 października

  20 października

 

  27 października

  listopad

 listopada

  10 listopada

  22 listopada

  24 listopada

  29 listopada

 

  grudzień

 

  1 grudnia

  6 grudnia

  8 grudnia

  20 grudnia

 

  styczeń 2019

 3 stycznia

 

 10 stycznia

 

  12 stycznia                      

  Rada Pedagogiczna

  klasyfikacyjna dla sem. 6

 24 stycznia

 26 stycznia

  Rada Pedagogiczna

;
 
Terminarz zajzdów w semestrze letnim:
 

miesiąc

czwartek

godz. 15.40

sobota

godz. 8.00

 

luty

 

2.02.

7.02.

9.02.

28.02.

 

 

marzec

 

2.03.

14.03.

16.03.

 

23.03.

28.03.

30.03.

kwiecień

 

6.04.

11.04.

13.04.

25.04

27.04.

 

maj

9.05.

11.05.

23.05.

25.05.

30.05.

 

czerwiec

6.06

8.06.

13.06.

15.06.

Nowości

 

 

Wizyt:
Dzisiaj: 31Wszystkich: 41538