Warunkiem klasyfikowania słuchacza na kolejny semestr jest uczęszczanie na zajęcia w wymiarze co najmniej 50% zajęć.

Plan zajęć na poszczególne zjazdy publikujemy na bieżąco w zakładce

Terminarz zjazdów w semestrze zimowym w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w Głownie w roku szkolnym 2018/2019

  Miesiąc

Czwartek, godz. 15.40

Sobota, godz. 8.00

   wrzesień

   11 września

  13 września

  20 września

  22 września

  27 września

 

  październik

  4 października

  6 października

  18 października

  20 października

 

  27 października

  listopad

 listopada

  10 listopada

  22 listopada

  24 listopada

  29 listopada

 

  grudzień

 

  1 grudnia

  6 grudnia

  8 grudnia

  20 grudnia

 

  styczeń 2019

 3 stycznia

 

 10 stycznia

 

  12 stycznia                      

  Rada Pedagogiczna

  klasyfikacyjna dla sem. 6

 24 stycznia

 26 stycznia

  Rada Pedagogiczna

 
Nowości

 

 

Wizyt:
Dzisiaj: 10Wszystkich: 39074