Warunkiem klasyfikowania słuchacza na kolejny semestr jest uczęszczanie na zajęcia w wymiarze co najmniej 50% zajęć w każdym miesiącu z każdego przedmiotu.

Plan zajęć na poszczególne zjazdy publikujemy na bieżąco w zakładce

Terminarz zjazdów w semestrze letnim w roku szkolnym 2019/2020

miesiąc

czwartek, godz. 15.40

sobota, godz. 8.00

 

luty

6.02

8.02

20.02

22.02

27.02

 

 

marzec

5.03

7.03

 

14.03

19.03

21.03

kwiecień

2.04

4.04

16.04

18.04

rada klasyfikacyjna dla sem. 6

 

25.04
zakończenie roku szk. dla sem. 6

 

maj

7.05

9.05

21.05

23.05

czerwiec

4.06

6.06

18.06

20.06 -
rada klasyfikacyjna

 

27.06. –
zakończenie roku szkolnego 2019/2020

 

Plan zajęć na poszczególne zjazdy publikujemy na bieżąco w zakładce Plan zajęć

oraz na naszej stronie na Facebooku 

 

 

Nowości

 

 

Wizyt:
Dzisiaj: 9Wszystkich: 59415